Søgne Kommune - Norges Kommunekalender

Søgne Kommune

Søgne er en kystkommune som ligger vest for Kristiansand i Vest-Agder fylke. Kommunen er en typisk Sørlandskommune med stor turisme rundt sommerhalvåret. Les om nye Kristiansand kommune www.kristiansand.kommune.no/nye-kristiansand/
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Kim Høyer Holum Rådmann
Leder email Kim Høyer Holum Rådmann
Økonomi email Børre Andreassen økonomisjef
IT email Kenneth Fedog Edb-ansv.
Adm./Org./Personal email Gustav Skretting Organisasjonssjef
Revisjon (ekstern) email Agder Kommunerevisjon IKS
Ordfører email Astrid Margrethe Hilde Ordfører
Varaordfører email Egel Terkelsen Varaordfører
Formannskapssekretær email Bente Hamre Utvalgssekretær
Kommunalsjef email Jon Wergeland Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef email Svein Resset Kommunalsjef helse- og omsorg
Kommunalsjef email Torkjell Tofte Kommunalsjef teknisk sektor
Kommunelege email Vegard Nilsen Enhetsleder/ Kommuneoverlege
Kontrollutvalg email Jan Stubstad Leder
Tjenesteutvalg email Christian Eikeland Leder
Teknikk/nærings/planutvalg email Paul Magne Lunde Leder for plan- og miljøutvalget
Servicetorg email Dag Morten Frantzen Avd. leder adm.
Politisk sekretær email Bente Hamre Utvalgssekretær
 

Demografi

Areal 148 km²
Antall innbyggere 11348
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 8
H-logo H 6
FrP-logo FrP 5
KrF-logo KrF 3
V-logo V 2
SV-logo SV 1
Fellesliste Andre 1
SP-logo SP 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
FrP-logo FrP 2
H-logo H 2
KrF-logo KrF 1
V-logo V 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!