Søgne kommune

Søgne er en kystkommune som ligger vest for Kristiansand i Vest-Agder fylke. Kommunen er en typisk Sørlandskommune med stor turisme rundt sommerhalvåret.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Kim Høyer Holum rådmann
Leder email Kim Høyer Holum rådmann
Økonomi email Ståle Øverland økonomisjef
IT email Kenneth Fedog edb-ansv.
Adm./Org./Personal email Gustav Skretting organisasjonssjef
Revisjon (ekstern) email Agder Kommunerevisjon IKS
Ordfører email Astrid Margrethe Hilde ordfører
Varaordfører email Egel Terkelsen varaordfører
Formannskapssekretær email Bente Hamre utvalgssekretær
Kommunalsjef email Svein Resset kommunalsjef helse- og omsorg
Kommunalsjef email Torkjell Tofte Kommunalsjef teknisk sektor
Kommunalsjef email Jon Wergeland Kommunalsjef oppvekst
Kommunelege email Vegard Nilsen Enhetsleder/ Kommuneoverlege
Servicetorg email Dag Morten Frantzen avd. leder adm.
Tjenesteutvalg email Christian Eikeland Leder
Kontrollutvalg email Jan Stubstad Leder
Teknikk/nærings/planutvalg email Paul Magne Lunde Leder for plan- og miljøutvalget
Politisk sekretær email Bente Hamre utvalgssekretær
 

Demografi

Areal 148 km²
Antall innbyggere 11300
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 8
H-logo H 6
FrP-logo FrP 5
KrF-logo KrF 3
V-logo V 2
SV-logo SV 1
Fellesliste Andre 1
SP-logo SP 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
FrP-logo FrP 2
H-logo H 2
KrF-logo KrF 1
V-logo V 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!