Søgne kommune

Søgne er en kystkommune som ligger vest for Kristiansand i Vest-Agder fylke. Kommunen er en typisk Sørlandskommune med stor turisme rundt sommerhalvåret.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Kim Høyer Holum rådmann
Leder email Kim Høyer Holum rådmann
Økonomi email Ståle Øverland økonomisjef
IT email Kenneth Fedog edb-ansv.
Adm./Org./Personal email Gustav Skretting organisasjonssjef
Revisjon (ekstern) email Agder Kommunerevisjon IKS
Ordfører email Astrid Margrethe Hilde ordfører
Varaordfører email Egel Terkelsen varaordfører
Formannskapssekretær email Bente Hamre utvalgssekretær
Kommunalsjef email Torkjell Tofte Kommunalsjef teknisk sektor
Kommunalsjef email Jon Wergeland Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef email Svein Resset kommunalsjef helse- og omsorg
Kommunelege email Vegard Nilsen Enhetsleder/ Kommuneoverlege
Servicetorg email Dag Morten Frantzen avd. leder adm.
Teknikk/nærings/planutvalg email Paul Magne Lunde Leder for plan- og miljøutvalget
Kontrollutvalg email Jan Stubstad Leder
Tjenesteutvalg email Christian Eikeland Leder
Politisk sekretær email Bente Hamre utvalgssekretær
 

Demografi

Antall innbyggere 11300
Areal 148 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 8
H-logo H 6
FrP-logo FrP 5
KrF-logo KrF 3
V-logo V 2
SV-logo SV 1
Fellesliste Andre 1
SP-logo SP 1
   

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 646 983 -4,3% 675 942 -2,6% 694 090
Herav rammetilskudd 223 882 -5,3% 236 443 -7,4% 255 364
Sum driftsutgifter 632 694 -4,8% 664 293 -3,0% 684 561
Driftsresultat 14 289 10,1% 12 980 32,8% 9 773
Sum ekst. Finansinntekter 27 391 -5,2% 28 883 -17,2% 34 902
Sum ekst. Finanskostnader 39 850 -12,8% 45 686 0,2% 45 605
Netto driftsresultat 27 034 32,1% 20 472 -20,6% 25 790
Sum avsetninger 30 395 7,3% 28 330 3,8% 27 290
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 8 098 81,7% 4 456 -77,1% 19 473
Sum utgifter 69 151 41,2% 48 981 13,5% 43 158
Finanseringsbehov 99 237 44,0% 68 929 8,1% 63 738
Sum finansiering 99 233 44,0% 68 931 8,3% 63 675

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 369 760 -6,4% 395 148 -6,7% 423 301
Sum anleggsmidler 1 299 453 -4,9% 1 366 222 -3,2% 1 411 411
Sum kortsiktig gjeld 93 126 -13,2% 107 322 4,6% 102 630
Sum langsiktig gjeld 1 291 601 -3,4% 1 337 451 -4,3% 1 396 904
Bokført egenkapital 284 489 -10,1% 316 597 -5,5% 335 175
Sum eiendeler 1 669 213 -5,2% 1 761 370 -4,0% 1 834 712
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
H-logo H 2
FrP-logo FrP 2
V-logo V 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!