Bokn kommune

Kommunen vert utgjort av tre øyar der det bur folk, og i tillegg 123 småøyar og holmar. Bokn er den eldste kommunen på Haugalandet. Kommunevåpenet vert skildra som «Varde i sølv på blå botn».
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Jan Erik Nygaard rådmann
Ass. rådmann email Solrunn Alvestad kommunalsjef/adm.
Økonomi email Solrunn Alvestad kommunalsjef/adm.
IT email Stein Magnar Askeland-Gjerde IT-sjef
Adm./Org./Personal email Solrunn Alvestad kommunalsjef/adm.
Teknisk email Kåre Bua seksjonssjef teknisk
Innkjøp email Solrunn Alvestad kommunalsjef/adm.
Revisjon (ekstern) email Deloitte
Ordfører email Tormod Våga ordførar
Varaordfører email Lars Sigmund Alvestad varaordførar
Formannskapssekretær email Gro Aronsen Sørensen leder servicetorget
Kommunalteknikk email Kåre Bua seksjonssjef teknisk
Kommunelege email Jan Schille kommunelege
Kultur/miljø email Jardar Haavikbotn kultursjef
Skole/barnehage/oppvekst email Ingunn Toft kommunalsjef/tenesta
Biblioteksjef email Linda Ognøy biblioteksjef
Bygg/vedlikehold email Kåre Bua seksjonssjef teknisk
Eiendom email Kåre Bua seksjonssjef teknisk
Landbruk email Bjørn Bruaset landbrukssjef
Jordbruk email Bjørn Bruaset landbrukssjef
Brann og beredskap email Tysvær kommune
 

Demografi

Antall innbyggere 865
Areal 48 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 8
H-logo H 5
AP-logo AP 3
KrF-logo KrF 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 84 893 -6,0% 90 296 -4,8% 94 881
Herav rammetilskudd 37 194 -0,9% 37 516 -7,2% 40 446
Sum driftsutgifter 83 592 -6,9% 89 759 -7,0% 96 557
Driftsresultat 1 301 -75,7% 5 354
Sum ekst. Finansinntekter 2 034 -15,2% 2 399 0,8% 2 379
Sum ekst. Finanskostnader 3 219 -29,4% 4 560 0,1% 4 556
Netto driftsresultat 2 746 -29,1% 3 871 1 512,9% 240
Sum avsetninger 4 392 -44,5% 7 908 150,9% 3 152
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 1 799 -55,8% 4 068 157,3% 1 581
Sum utgifter 3 614 -59,0% 8 813 28,8% 6 841
Finanseringsbehov 10 653 -30,7% 15 369 60,6% 9 570
Sum finansiering 10 583 -29,7% 15 054 60,4% 9 384

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 39 662 -11,9% 45 006 44,3% 31 184
Sum anleggsmidler 192 729 -2,7% 198 116 -11,8% 224 599
Sum kortsiktig gjeld 10 421 -43,0% 18 275 64,6% 11 102
Sum langsiktig gjeld 149 321 1,1% 147 738 -14,4% 172 586
Bokført egenkapital 72 447 -6,0% 77 112 7,0% 72 099
Sum eiendeler 232 391 -4,4% 243 122 -4,9% 255 783
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 3
H-logo H 2
AP-logo AP 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!