Tysvær kommune - Norges Kommunekalender

Tysvær kommune

Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund med gode kommunikasjonar mot Bergen og Stavanger og kort veg til flyplass. Tysvær er ein vekstkommune med ein særs ung befolkning, og har flotte tilbud innan kultur og idrett. Barnehagar og skular er moderne og gir gode tilbud i dei ulike delane av kommunen.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Sigurd Eikje rådmann
Leder email Sigurd Eikje rådmann
Økonomi email Tor Leif Helgesen økonomisjef
Adm./Org./Personal email Kristin Helle personal- og organisasjonssjef
Teknisk email Bjørn Bruaset teknisk sjef
Ordfører email Sigmund Lier ordfører
Varaordfører email Ola S. Apeland varaordfører
Formannskapssekretær email Liv Jorun Frønsdal sekr leder
Helse/omsorg/sosial email Annbjørg Lunde omsorgssjef
Skole/barnehage/oppvekst email Eli K. Krokedal skulesjef
Kultur/miljø email Anders Ø. Netland kultursjef
Helse/omsorg/sosial email Jorid Vea Isdahl helse og førebyggingssjef
Skole/barnehage/oppvekst email Anne Lise Myrvoll barnehagesjef
Utvikling email John-Fredrik Rognsvaag plansjef
 

Demografi

Areal 425 km²
Antall innbyggere 1101700
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 10
H-logo H 6
FrP-logo FrP 4
SP-logo SP 4
KrF-logo KrF 4
V-logo V 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
H-logo H 2
KrF-logo KrF 2
SP-logo SP 1
FrP-logo FrP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!