Tysvær kommune

Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund med gode kommunikasjonar mot Bergen og Stavanger og kort veg til flyplass. Tysvær er ein vekstkommune med ein særs ung befolkning, og har flotte tilbud innan kultur og idrett. Barnehagar og skular er moderne og gir gode tilbud i dei ulike delane av kommunen.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Arvid Ståle Vallestad rådmann
Leder email Arvid Ståle Vallestad rådmann
Økonomi email Tor Leif Helgesen økonomisjef
Adm./Org./Personal email Kristin Helle personal- og organisasjonssjef
Teknisk email Bjørn Bruaset teknisk sjef
Ordfører email Sigmund Lier ordførar
Varaordfører email Ola S. Apeland varaordførar
Formannskapssekretær email Liv Jorun Frønsdal sekr leder
Skole/barnehage/oppvekst email Eli K. Krokedal skulesjef
Kultur/miljø email Ingvar Frøyland kultursjef
Helse/omsorg/sosial email Annbjørg Lunde omsorgssjef
Skole/barnehage/oppvekst email Anne Lise Myrvoll barnehagesjef
Helse/omsorg/sosial email Jorid Vea Isdahl helse og førebyggingssjef
Utvikling email Linda Christine Olsen plansjef
 

Demografi

Areal 425 km²
Antall innbyggere 10296
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 10
H-logo H 6
FrP-logo FrP 4
SP-logo SP 4
KrF-logo KrF 4
V-logo V 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 845 650 -6,4% 903 776 -1,7% 918 980
Herav rammetilskudd 259 609 -2,8% 267 139 -5,9% 283 911
Sum driftsutgifter 822 671 -4,1% 857 662 -4,4% 896 734
Driftsresultat 22 979 -45,9% 42 470 43,4% 29 620
Sum ekst. Finansinntekter 20 149 3,1% 19 543 1,6% 19 230
Sum ekst. Finanskostnader 51 062 -2,9% 52 566 1,7% 51 707
Netto driftsresultat 25 967 -39,5% 42 925 27,7% 33 607
Sum avsetninger 25 382 -57,7% 60 065 71,7% 34 980
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 42 051 157,8% 16 314 -67,6% 50 310
Sum utgifter 85 967 -41,5% 146 952 1,7% 144 516
Finanseringsbehov 77 667 -49,1% 152 726 34,7% 113 391
Sum finansiering 76 956 -48,6% 149 587 34,2% 111 501

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 309 675 24,6% 248 497 -3,7% 258 098
Sum anleggsmidler 1 861 522 -10,5% 2 079 178 -8,3% 2 266 156
Sum kortsiktig gjeld 132 122 21,6% 108 617 -3,1% 112 115
Sum langsiktig gjeld 1 619 968 -7,6% 1 752 423 -7,7% 1 899 489
Bokført egenkapital 417 047 -10,6% 466 637 -9,0% 512 653
Sum eiendeler 2 171 197 -6,7% 2 327 675 -7,8% 2 524 254
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
KrF-logo KrF 2
H-logo H 2
SP-logo SP 1
FrP-logo FrP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!