Bergen kommune

Bergen er Norges nest største by, og ligger på Norges vestkyst.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Harald Schjelderup (AP) Byrådsleder
Øvrig ledelse email Pål Hafstad Thorsen (Ap) Byråd for barnehage, skole og idrett
Øvrig ledelse email Anna Elisa Tryti (Ap) Byråd for byutvikling
Øvrig ledelse email Julie Andersland (V) Byråd for klima, kultur og næring
Øvrig ledelse email Roar Kristiansen Bystyredirektør
Øvrig ledelse email Erlend Horn (V) Byråd for sosial, bolig og inkludering
Øvrig ledelse email Dag Inge Ulstein (KrF) Byråd for finans, innovasjon og eiendom
Øvrig ledelse email Rebekka Ljosland (KrF) Byråd for helse og omsorg
Ordfører email Marte Mjøs Persen (AP) ordfører
Varaordfører email Marita Moltu (KrF) varaordfører
Kommunalsjef email Kristin Ulvang Kommunaldirektør finans, innovasjon og eiendom
Kommunalsjef email Kristin Ulvang Kommunaldirektør finans, innovasjon og eiendom
Kommunalsjef email Tor Corneliussen Kommunaldirektør HR, digitalisering og eiendom
Kommunalsjef email Magne Ervik Kommunaldirektør sosial, bolig og inkludering
Kommunalsjef email Nina Mevold Kommunaldirektør helse og omsorg
Kommunalsjef email Anne Iren Fagerbakke Kommunaldirektør byutvikling
Kommunalsjef email Harm-Christian Tolden Kommunaldirektør Kommunaldirektør klima, kultur og næring,
Kommunalsjef email Trine Samuelsberg Kommunaldirektør barnehage og skole
Kommunalsjef email Robert Rastad Kommunaldirektør byrådsleders avdeling
 

Demografi

Areal 465 km²
Antall innbyggere 277391
 

Bystyre

Representanter
AP-logo AP 26
H-logo H 15
FrP-logo FrP 6
SV-logo SV 5
KrF-logo KrF 4
V-logo V 4
MDG 4
SP-logo SP 2
Rødt-logo Rødt 2
     

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 16 111 332 -8,2% 17 559 945 -2,9% 18 078 412
Herav rammetilskudd 4 631 319 -2,6% 4 753 682 -5,5% 5 030 300
Sum driftsutgifter 16 011 070 -8,6% 17 512 166 -4,6% 18 358 210
Driftsresultat 100 262 88,8% 53 098
Sum ekst. Finansinntekter 364 012 -27,0% 498 735 -4,5% 522 248
Sum ekst. Finanskostnader 821 715 354,2% 180 934 116,1% 83 730
Netto driftsresultat 166 996 -48,1% 321 464 729,9% 38 737
Sum avsetninger 419 135 -23,4% 547 362 104,8% 267 203
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 390 164 110,1% 185 703 -55,9% 421 162
Sum utgifter 1 690 693 -17,1% 2 039 806 -14,5% 2 386 369
Finanseringsbehov 2 670 216 -24,2% 3 521 966 -0,5% 3 538 500
Sum finansiering 2 428 241 -32,1% 3 576 448 169,6% 1 326 416

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 4 473 833 -15,9% 5 319 065 -6,3% 5 678 661
Sum anleggsmidler 36 322 173 -8,3% 39 596 406 -7,6% 42 876 421
Sum kortsiktig gjeld 7 950 213 238,1% 2 351 520 -1,4% 2 384 797
Sum langsiktig gjeld 29 401 910 -15,5% 34 793 060 -8,7% 38 124 382
Bokført egenkapital 7 950 213 2,2% 7 779 502 -7,0% 8 364 098
Sum eiendeler 40 796 006 -9,2% 44 915 471 -7,5% 48 555 082
Antall årsverk

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!