Etne kommune

Etne kommune ligg sør i Hordaland fylke og grensar til Kvinnherad, Odda, Suldal, Vindafjord og Sauda kommunar; dei tre sistnemnte ligg i Rogaland
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Pål Nygård rådmann
Ass. rådmann email Hilde Aarthun Haraldseid kommunalsjef
Leder email Pål Nygård rådmann
Øvrig ledelse email Audun Namtvedt leiar forvaltning
Øvrig ledelse email Sarah Maria Nes Haaland leiar komité drift
Økonomi email Vegard Bang leiar økonomi
Revisjon (intern) email Odd J. Storebø ansv. revisor
Ordfører email Siri Klokkerstuen ordførar
Varaordfører email Ingemund Berge varaordførar
Kommunelege email Bengt Kallevik kommunelege
Servicetorg email Ragnhild Underhaug Ness leiar
Kontrollutvalg email Ståle Tungesvik leiar
Politisk sekretær email Beate Hetleflåt info konsulent
 

Demografi

Antall innbyggere 4100
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 5
SP-logo SP 5
FrP-logo FrP 4
AP-logo AP 3
H-logo H 3
KrF-logo KrF 2
V-logo V 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 279 976 -7,4% 302 447 -1,8% 308 100
Herav rammetilskudd 117 218 -3,4% 121 355 -7,8% 131 555
Sum driftsutgifter 264 698 -9,9% 293 901 -8,1% 319 807
Driftsresultat 15 278 7,9% 14 161
Sum ekst. Finansinntekter 3 958 6,8% 3 705 8,8% 3 406
Sum ekst. Finanskostnader 14 142 -4,0% 14 738 4,7% 14 083
Netto driftsresultat 12 133 15,3% 10 520
Sum avsetninger 33 790 28,4% 26 325 114,8% 12 253
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 511 489 97 512,4% 524 -80,2% 2 640
Sum utgifter 132 846 543,9% 20 633 54,9% 13 318
Finanseringsbehov 644 335 2 077,2% 29 595 44,1% 20 534
Sum finansiering 50 841 81,4% 28 024 43,1% 19 588

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 132 846 -3,5% 137 695 3,7% 132 771
Sum anleggsmidler 511 489 -7,8% 555 042 -6,8% 595 438
Sum kortsiktig gjeld 50 841 15,2% 44 139 -10,0% 49 027
Sum langsiktig gjeld 547 206 -9,3% 603 347 -5,2% 636 368
Bokført egenkapital 50 841 12,4% 45 250 5,7% 42 814
Sum eiendeler 644 335 -7,0% 692 737 -4,9% 728 209
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
KrF-logo KrF 1
SP-logo SP 1
H-logo H 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!