Kvam herad - Norges Kommunekalender

Kvam herad

Kvam er en kommune i Hordaland. Den grenser i nord mot Vaksdal og Voss, i øst mot Granvin, i sør mot Kvinnherad, og i vest mot Fusa og Samnanger. Over Hardangerfjorden ligger Ullensvang herad og Jondal kommune.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Anita Hesthamer Rådmann
Leder email Anita Hesthamer Rådmann
IT email Hans Christian Berstad IKT-leiar
Adm./Org./Personal email Kari Sagen HR sjef
Teknisk email Lars Ese Ur Teknisk sjef
Informasjon/Samfunn email Øyvind Strømmen informasjons rådgjevar
Revisjon (ekstern) email Deloitte AS Bergen
Ordfører email Jostein Ljones Ordførar
Varaordfører email Heidi Sandven Botnen Varaordførar
Kommunalteknikk email Nils Eivind Stranden Leiar kommunalteknikk
Kommunelege email Dag Erlend Skjelbreid Kommuneoverlege
Helse/omsorg/sosial email Åslaug Bøhn Botnen Helse og omsårgsjef
Servicetorg email Gunnvor Utne Mæland Leiar fellessekretariat
Skole/barnehage/oppvekst email Astrid Anett Steine Oppvekstsjef
Brann og beredskap email Bjørn Johansen Leiar brann og redning
Politisk sekretær email Kari Weltzien Vik Administrativ rådgjevar
Utvikling email Jon Nedkvitne Samfunns- og utviklingssjef
Politisk sekretær email Jorunn Drægni Mæland Politisk sekretær
 

Demografi

Areal 581 km²
Antall innbyggere 8492
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 9
AP-logo AP 6
H-logo H 4
KrF-logo KrF 4
FrP-logo FrP 3
Øvrige 3
V-logo V 1
Fellesliste Andre 1
SV-logo SV 1
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 3
AP-logo AP 2
Fellesliste Andre 1
FrP-logo FrP 1
H-logo H 1
SV-logo SV 1
V-logo V 1
KrF-logo KrF 1
Øvrige 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!