Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Arild Mc Clellan Steine Rådmann
Leder email Arild Mc Clellan Steine Rådmann
Økonomi email Anita Hesthamer Stabs- og økonomisjef
IT email Hans Christian Berstad IKT-leiar
Adm./Org./Personal email Kari Sagen HR sjef
Teknisk email Lars Ese Ur Teknisk sjef
Informasjon/Samfunn email Sigrid Laupsa Leiar Informasjon
Revisjon (ekstern) email Deloitte AS Bergen
Ordfører email Jostein Ljones ordførar
Varaordfører email Heidi Sandven Botnen varaordførar
Kommunelege email Arne Aksnes kommuneoverlege
Kultur/miljø email Knut Markhus Leiar for kultur og integrering
Helse/omsorg/sosial email Åslaug Bøhn Botten Helse og omsårgsjef
Skole/barnehage/oppvekst email Astrid Anett Steine Oppvekstsjef
Servicetorg email Gunnvor Utne Mæland Arkivleiar
Økonomiutvalg email Kvam formannskap
Teknikk/nærings/planutvalg email Nærings-, plan og bygningsutval
Brann og beredskap email Bjørn Johansen Leiar brann og redning
Utvikling email Jon Nedkvitne Samfunns- og utviklingssjef
Politisk sekretær email Jorunn Drægni Mæland Politisk sekretær
Politisk sekretær email Kari Weltzien Vik Politisk sekretær
 

Demografi

Areal 581 km²
Antall innbyggere 8600
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 9
AP-logo AP 6
KrF-logo KrF 4
H-logo H 4
Øvrige 3
FrP-logo FrP 3
V-logo V 1
Fellesliste Andre 1
SV-logo SV 1
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 3
AP-logo AP 2
Fellesliste Andre 1
FrP-logo FrP 1
H-logo H 1
SV-logo SV 1
V-logo V 1
KrF-logo KrF 1
Øvrige 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!