Kvam herad - Norges Kommunekalender

Kvam herad

Kvam er en kommune i Hordaland. Den grenser i nord mot Vaksdal og Voss, i øst mot Granvin, i sør mot Kvinnherad, og i vest mot Fusa og Samnanger. Over Hardangerfjorden ligger Ullensvang herad og Jondal kommune.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Anita Hesthamer konst rådmann
Leder email Anita Hesthamer konst rådmann
IT email Hans Christian Berstad IKT-leiar
Adm./Org./Personal email Kari Sagen HR sjef
Teknisk email Lars Ese Ur Teknisk sjef
Revisjon (ekstern) email Deloitte AS Bergen
Ordfører email Jostein Ljones Ordførar
Varaordfører email Heidi Sandven Botnen Varaordførar
Formannskapssekretær email Jorunn Drægni Mæland Politisk sekretær
Kommunalteknikk email Nils Eivind Stranden Leiar kommunalteknikk
Kommunelege email Arne Aksnes Kommuneoverlege
Skole/barnehage/oppvekst email Astrid Anett Steine Oppvekstsjef
Servicetorg email Gunnvor Utne Mæland Leiar fellessekretariat
Helse/omsorg/sosial email Åslaug Bøhn Botnen Helse og omsårgsjef
Brann og beredskap email Bjørn Johansen Leiar brann og redning
Politisk sekretær email Kari Weltzien Vik Administrativ rådgjevar
Utvikling email Jon Nedkvitne Samfunns- og utviklingssjef
 

Demografi

Areal 581 km²
Antall innbyggere 8455
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 9
AP-logo AP 6
H-logo H 4
KrF-logo KrF 4
FrP-logo FrP 3
Øvrige 3
V-logo V 1
Fellesliste Andre 1
SV-logo SV 1
 

Forespørsler

Frist Tittel
28.09.2018 VA-sanering Nedre Vik i Øystese
05.10.2018 Rensing sigevatn Tolomarka
08.10.2018 Totalentreprise slokkeanlegg
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 3
AP-logo AP 2
Fellesliste Andre 1
FrP-logo FrP 1
H-logo H 1
SV-logo SV 1
V-logo V 1
KrF-logo KrF 1
Øvrige 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!