Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Arild Mc Clellan Steine Rådmann
Leder email Arild Mc Clellan Steine Rådmann
Økonomi email Anita Hesthamer Stabs- og økonomisjef
IT email Hans Christian Berstad IKT-leiar
Adm./Org./Personal email Kari Sagen HR sjef
Teknisk email Lars Ese Ur Teknisk sjef
Informasjon/Samfunn email Sigrid Laupsa Leiar Informasjon
Revisjon (ekstern) email Deloitte AS Bergen
Ordfører email Jostein Ljones ordførar
Varaordfører email Heidi Sandven Botnen varaordførar
Kommunelege email Arne Aksnes kommuneoverlege
Servicetorg email Gunnvor Utne Mæland Arkivleiar
Teknikk/nærings/planutvalg email Nærings-, plan og bygningsutval
Kultur/miljø email Knut Markhus Leiar for kultur og integrering
Helse/omsorg/sosial email Åslaug Bøhn Botten Helse og omsårgsjef
Økonomiutvalg email Kvam formannskap
Skole/barnehage/oppvekst email Astrid Anett Steine Oppvekstsjef
Brann og beredskap email Bjørn Johansen Leiar brann og redning
Politisk sekretær email Kari Weltzien Vik Politisk sekretær
Politisk sekretær email Jorunn Drægni Mæland Politisk sekretær
Utvikling email Jon Nedkvitne Samfunns- og utviklingssjef
 

Demografi

Antall innbyggere 8600
Areal 581 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 9
AP-logo AP 6
KrF-logo KrF 4
H-logo H 4
Øvrige 3
FrP-logo FrP 3
V-logo V 1
SV-logo SV 1
Fellesliste Andre 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 675 226 -3,5% 699 649 -0,2% 701 053
Herav rammetilskudd 250 281 -1,8% 254 753 -3,9% 265 028
Sum driftsutgifter 668 411 -4,4% 698 855 -2,4% 715 760
Driftsresultat 6 815 584,9% 995
Sum ekst. Finansinntekter 28 009 1,6% 27 566 -19,8% 34 362
Sum ekst. Finanskostnader 42 357 -10,2% 47 161 -14,9% 55 428
Netto driftsresultat 18 234 20,7% 15 109
Sum avsetninger 62 312 30,1% 47 891 49,4% 32 054
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 19 544 231,6% 5 894 -64,9% 16 796
Sum utgifter 151 688 38,4% 109 606 69,2% 64 763
Finanseringsbehov 154 714 17,1% 132 131 70,1% 77 676
Sum finansiering 154 710 17,1% 132 136 70,1% 77 673

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 344 610 -15,8% 409 503 -1,1% 414 076
Sum anleggsmidler 1 692 723 -5,9% 1 799 781 -7,6% 1 947 447
Sum kortsiktig gjeld 137 003 18,6% 115 564 -2,4% 118 450
Sum langsiktig gjeld 1 510 458 -13,8% 1 752 326 -6,6% 1 875 381
Bokført egenkapital 389 884 14,2% 341 395 -7,2% 367 690
Sum eiendeler 2 037 333 -7,8% 2 209 284 -6,4% 2 361 523
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 3
AP-logo AP 2
SV-logo SV 1
Øvrige 1
V-logo V 1
H-logo H 1
Fellesliste Andre 1
FrP-logo FrP 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!