Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Arild Mc Clellan Steine Rådmann
Leder email Arild Mc Clellan Steine Rådmann
Økonomi email Anita Hesthamer Stabs- og økonomisjef
IT email Hans Christian Berstad IKT-leiar
Adm./Org./Personal email Kari Sagen HR sjef
Teknisk email Lars Ese Ur Teknisk sjef
Informasjon/Samfunn email Sigrid Laupsa Leiar Informasjon
Revisjon (ekstern) email Deloitte AS Bergen
Ordfører email Jostein Ljones ordførar
Varaordfører email Heidi Sandven Botnen varaordførar
Kommunelege email Arne Aksnes kommuneoverlege
Teknikk/nærings/planutvalg email Nærings-, plan og bygningsutval
Kultur/miljø email Knut Markhus Leiar for kultur og integrering
Helse/omsorg/sosial email Åslaug Bøhn Botten Helse og omsårgsjef
Servicetorg email Gunnvor Utne Mæland Arkivleiar
Skole/barnehage/oppvekst email Astrid Anett Steine Oppvekstsjef
Økonomiutvalg email Kvam formannskap
Brann og beredskap email Bjørn Johansen Leiar brann og redning
Utvikling email Jon Nedkvitne Samfunns- og utviklingssjef
Politisk sekretær email Jorunn Drægni Mæland Politisk sekretær
Politisk sekretær email Kari Weltzien Vik Politisk sekretær
 

Demografi

Antall innbyggere 8600
Areal 581 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 9
AP-logo AP 6
KrF-logo KrF 4
H-logo H 4
FrP-logo FrP 3
Øvrige 3
SV-logo SV 1
V-logo V 1
Fellesliste Andre 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 675 226 -3,5% 699 649 -0,2% 701 053
Herav rammetilskudd 250 281 -1,8% 254 753 -3,9% 265 028
Sum driftsutgifter 668 411 -4,4% 698 855 -2,4% 715 760
Driftsresultat 6 815 584,9% 995
Sum ekst. Finansinntekter 28 009 1,6% 27 566 -19,8% 34 362
Sum ekst. Finanskostnader 42 357 -10,2% 47 161 -14,9% 55 428
Netto driftsresultat 18 234 20,7% 15 109
Sum avsetninger 62 312 30,1% 47 891 49,4% 32 054
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 19 544 231,6% 5 894 -64,9% 16 796
Sum utgifter 151 688 38,4% 109 606 69,2% 64 763
Finanseringsbehov 154 714 17,1% 132 131 70,1% 77 676
Sum finansiering 154 710 17,1% 132 136 70,1% 77 673

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 344 610 -15,8% 409 503 -1,1% 414 076
Sum anleggsmidler 1 692 723 -5,9% 1 799 781 -7,6% 1 947 447
Sum kortsiktig gjeld 137 003 18,6% 115 564 -2,4% 118 450
Sum langsiktig gjeld 1 510 458 -13,8% 1 752 326 -6,6% 1 875 381
Bokført egenkapital 389 884 14,2% 341 395 -7,2% 367 690
Sum eiendeler 2 037 333 -7,8% 2 209 284 -6,4% 2 361 523
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 3
AP-logo AP 2
SV-logo SV 1
Øvrige 1
V-logo V 1
H-logo H 1
Fellesliste Andre 1
FrP-logo FrP 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!