Ulvik Herad

Herredskommmunen Ulvik ligger innerst i Hardangerfjorden. Hardangerjøkulen, Norges sjette største isbre, ligger i kommunen. Bergensbanen går gjennom kommunen. Næringslivet i Ulvik kretser i stor grad rundt jordbruket, men også turismen er viktig.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Reidar Meel konst. rådmann
Økonomi email Margunn Hauso regnskapsansv.
Økonomi email Ingvill Tesdal økonomisjef
Teknisk email Jarle Grevstad einingsleiar teknisk
Ordfører email Hans Petter Thorjørnsen ordførar
Varaordfører email Jens Olav Holven varaordførar
Kommunelege email Unni Solem kommuneoverlege
Skole/barnehage/oppvekst email Thor Erling Larsen einingsleiar skole
Skole/barnehage/oppvekst email Svanhild Dybsland styrar barnehagen
Servicetorg email Bente Cook Myhre leiar tenestetorget
Skole/barnehage/oppvekst email Thor Erling Larsen einingsleier skule
Helse/omsorg/sosial email Harald Johnsen helse- og sosialleiar
Brann og beredskap email Egil Holven brannsjef
Kommuneveterinær email Johan Børsheim veterinær
Kontaktperson email Hans Petter Thorbjørnsen
 

Demografi

Antall innbyggere 1131
Areal 722 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 5
V-logo V 4
SP-logo SP 4
H-logo H 2
SV-logo SV 2
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 121 557 -2,8% 125 071 -4,7% 131 306
Herav rammetilskudd 43 044 -1,4% 43 634 -4,0% 45 465
Sum driftsutgifter 119 284 -3,7% 123 920 -8,1% 134 853
Driftsresultat 2 273 888,3% 230
Sum ekst. Finansinntekter 3 921 -10,0% 4 357 8,9% 4 001
Sum ekst. Finanskostnader 2 204 -42,0% 3 803 2,2% 3 721
Netto driftsresultat 8 679 51,1% 5 743 204,3% 1 887
Sum avsetninger 14 585 -14,6% 17 073 10,1% 15 500
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 1 711 165,3% 645 -76,3% 2 720
Sum utgifter 5 956 -49,0% 11 689 56,7% 7 461
Finanseringsbehov 6 714 -63,7% 18 508 165,3% 6 977
Sum finansiering 6 714 -63,7% 18 508 165,4% 6 974

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 113 941 6,6% 106 867 10,7% 96 502
Sum anleggsmidler 236 862 -9,2% 260 942 -5,5% 276 185
Sum kortsiktig gjeld 19 570 7,9% 18 140 87,4% 9 682
Sum langsiktig gjeld 207 248 -10,2% 230 741 -3,4% 238 964
Bokført egenkapital 123 988 4,3% 118 926 -4,1% 124 042
Sum eiendeler 350 803 -4,6% 367 809 -1,3% 372 687
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
Fellesliste SV/V 2
AP-logo AP 1
H-logo H 1
SP-logo SP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!