Ulvik herad - Norges Kommunekalender

Ulvik herad

Herredskommmunen Ulvik ligger innerst i Hardangerfjorden. Hardangerjøkulen, Norges sjette største isbre, ligger i kommunen. Bergensbanen går gjennom kommunen. Næringslivet i Ulvik kretser i stor grad rundt jordbruket, men også turismen er viktig.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Thore Hopperstad rådmann
Leder email Thore Hopperstad rådmann
Økonomi email Ingvill Tesdal økonomisjef
Økonomi email Margunn Hauso regnskapsansv.
Teknisk email Jarle Grevstad einingsleiar teknisk
Ordfører email Hans Petter Thorjørnsen ordfører
Varaordfører email Jens Olav Holven varaordfører
Kommunelege email Unni Solem kommuneoverlege
Skole/barnehage/oppvekst email Svanhild Dybsland styrar barnehagen
Helse/omsorg/sosial email Harald Johnsen helse- og sosialleiar
Skole/barnehage/oppvekst email Thor Erling Larsen Einingsleier for skole
Servicetorg email Bente Cook Myhre leiar tenestetorget
Skole/barnehage/oppvekst email Thor Erling Larsen einingsleier skule
Bygg/vedlikehold email Bjarte Ness avd.ing.
Brann og beredskap email Egil Holven brannsjef
Kommuneveterinær email Johan Børsheim veterinær
Kontaktperson email Hans Petter Thorbjørnsen
 

Demografi

Antall innbyggere 1131
Areal 722 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 5
V-logo V 4
SP-logo SP 4
H-logo H 2
SV-logo SV 2
 

Formannskapet

Representanter
Fellesliste SV/V 2
H-logo H 1
SP-logo SP 1
AP-logo AP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!