Eid kommune - Norges Kommunekalender

Eid kommune

Eid kommune har om lag ca. 6100 innbyggjarar og ligg midt i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Innanfor ein time er ein bu-, arbeids-, og serviceregion med 40.000 - 50.000 menneske. Kommunesenteret Nordfjordeid har alt ein treng i eit kompakt og særmerkt tettstadmiljø. Eid er ein veldriven kommune med full barnehagedekning og er i landstoppen i skule. Kommunen har ledige bustadtomter, nytt omsorgssenter, fleirbrukshall og park med badeanlegg. Eid er vertskommune for Malakoff rockfestival og Opera Nordfjord. I Eid vil du møte eit lokalsamfunn som skil seg ut frå hopen. Eid er stort nok til å gi deg olbogerom og leve ut draumane dine, og lite nok til å sjå deg og ta vare på deg.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Åslaug Krogsæter rådmann
Leder email Åslaug Krogsæter rådmann
Økonomi email Ole Starheim økonomisjef
IT email Ole Starheim økonomisjef
Adm./Org./Personal email Ingunn Rotihaug organisasjonssjef
Revisjon (ekstern) email Markvar Sunde kommunerevisor
Ordfører email Alfred Bjørlo Ordførar
Varaordfører email Kirsti Ohrvik Olsen varaordførar
Kommunalsjef email Elin Leikanger kommunalsjef teknisk og samfunn
Kommunalsjef email Harald Sivertsen kommunalsjef oppvekst og kultur
Kommunalsjef email Kari Krogh kommunesjef helse, pleie og omsorg
Kommunelege email Thomas Vingen Vedeld kommuneoverlege
Helse/omsorg/sosial email Yuliya Eimhjellen konst. avdelingsleiar vernetenesta
Kultur/miljø email Geir Holmen kultursjef
Skole/barnehage/oppvekst email Bjarte Gangeskar avdelingsleiar barneverntenesta
Helse/omsorg/sosial email Ann Iren Naustdal avdelingsleiar heimetenesta
Helse/omsorg/sosial email Linda Gotteberg avdelingsleiar helseavdelinga
Helse/omsorg/sosial email Sølvi Ryland Nesbakk avdeliingsleiar Eid sjukeheim
Bygg/vedlikehold email Tore Nyhammer-Taklo driftssjef
Landbruk email Roar Sætre plan-og utviklingssjef
Jordbruk email Roar Sætre plan-og utviklingssjef
Brann og beredskap email Ketil Nord brannsjef
Kommunekasserer email Ole Starheim økonomisjef
Utvikling email Roar Sætre plan-og utviklingssjef
 

Demografi

Areal 468 km²
Antall innbyggere 6188
 

Kommunestyre

Representanter
V-logo V 9
SP-logo SP 9
AP-logo AP 4
H-logo H 4
KrF-logo KrF 1
SV-logo SV 1
FrP-logo FrP 1
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 3
V-logo V 2
H-logo H 2
AP-logo AP 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!