Eid kommune

Eid kommune har om lag 6000 innbyggjarar og ligg midt i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Innanfor ein time er ein bu-, arbeids-, og serviceregion med 40.000 - 50.000 menneske. Kommunesenteret Nordfjordeid har alt ein treng i eit kompakt og særmerkt tettstadmiljø. Eid er ein veldriven kommune med full barnehagedekning og er i landstoppen i skule. Kommunen har ledige bustadtomter, nytt omsorgssenter, fleirbrukshall og park med badeanlegg. Eid er vertskommune for Malakoff rockfestival og Opera Nordfjord. I Eid vil du møte eit lokalsamfunn som skil seg ut frå hopen. Eid er stort nok til å gi deg olbogerom og leve ut draumane dine, og lite nok til å sjå deg og ta vare på deg.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Åslaug Krogsæter rådmann
Økonomi email Ole Starheim økonomisjef
IT email Ole Starheim økonomisjef
Adm./Org./Personal email Ingunn Rotihaug organisasjonssjef
Revisjon (ekstern) email Markvar Sunde kommunerevisor
Ordfører email Alfred Bjørlo Ordførar
Varaordfører email Eli Førde Aarskog varaordførar
Kommunalsjef email Elin Leikanger kommunalsjef teknisk og samfunn
Kommunalsjef email Kari Krogh kommunesjef helse, pleie og omsorg
Kommunalsjef email Harald Sivertsen kommunalsjef oppvekst og kultur
Kommunelege email Thomas Vingen Vedeld kommuneoverlege
Helse/omsorg/sosial email Linda Gotteberg avdelingsleiar helseavdelinga
Kultur/miljø email Geir Holmen kultursjef
Helse/omsorg/sosial email Anne Dybedal Berteig konst. avdelingsleiar heimetenesta
Skole/barnehage/oppvekst email Bjarte Gangeskar avdelingsleiar barneverntenesta
Helse/omsorg/sosial email Sølvi Ryland Nesbakk avdeliingsleiar Eid sjukeheim
Helse/omsorg/sosial email Yulyia Eimhjellen konst. avdelingsleiar vernetenesta
Helse/omsorg/sosial email Kari Krogh kommunesjef helse, pleie og omsorg
Kultur/miljø email Harald Sivertsen kommunalsjef oppvekst og kultur
Helse/omsorg/sosial email Ann Iren Naustdal avdelingsleiar Eid eldretun
Skole/barnehage/oppvekst email Harald Sivertsen kommunalsjef oppvekst og kultur
Bygg/vedlikehold email Tore Nyhammer-Taklo driftssjef
Landbruk email Kristine Dahl plan-og utviklingssjef
Jordbruk email Kristine Dahl plan-og utviklingssjef
Brann og beredskap email Ketil Nord brannsjef
Kommunekasserer email Ole Starheim økonomisjef
Utvikling email Kristine Dahl plan-og utviklingssjef
 

Demografi

Areal 468 km²
Antall innbyggere 5950
 

Kommunestyre

Representanter
V-logo V 13
SP-logo SP 6
H-logo H 4
AP-logo AP 2
FrP-logo FrP 2
SV-logo SV 1
KrF-logo KrF 1
 

Formannskapet

Representanter
V-logo V 3
SP-logo SP 2
H-logo H 2
FrP-logo FrP 1
AP-logo AP 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!