Eid kommune

Eid kommune har om lag 6000 innbyggjarar og ligg midt i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Innanfor ein time er ein bu-, arbeids-, og serviceregion med 40.000 - 50.000 menneske. Kommunesenteret Nordfjordeid har alt ein treng i eit kompakt og særmerkt tettstadmiljø. Eid er ein veldriven kommune med full barnehagedekning og er i landstoppen i skule. Kommunen har ledige bustadtomter, nytt omsorgssenter, fleirbrukshall og park med badeanlegg. Eid er vertskommune for Malakoff rockfestival og Opera Nordfjord. I Eid vil du møte eit lokalsamfunn som skil seg ut frå hopen. Eid er stort nok til å gi deg olbogerom og leve ut draumane dine, og lite nok til å sjå deg og ta vare på deg.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Åslaug Krogsæter rådmann
Økonomi email Ole Starheim økonomisjef
IT email Ole Starheim økonomisjef
Adm./Org./Personal email Ingunn Rotihaug organisasjonssjef
Informasjon/Samfunn email Terje Moldestad leiar servicetorg
Innkjøp email Terje Moldestad leiar servicetorg
Revisjon (ekstern) email Markvar Sunde kommunerevisor
Ordfører email Alfred Bjørlo Ordførar
Varaordfører email Eli Førde Aarskog varaordførar
Kommunalsjef email Harald Sivertsen kommunalsjef oppvekst og kultur
Kommunalsjef email Kari Krogh kommunesjef helse, pleie og omsorg
Kommunalsjef email Elin Leikanger kommunalsjef teknisk og samfunn
Kommunelege email Thomas Vingen Vedeld kommuneoverlege
Servicetorg email Terje Moldestad leiar servicetorg
Helse/omsorg/sosial email Anne Dybedal Berteig konst. avdelingsleiar heimetenesta
Helse/omsorg/sosial email Kari Krogh kommunesjef helse, pleie og omsorg
Skole/barnehage/oppvekst email Harald Sivertsen kommunalsjef oppvekst og kultur
Kultur/miljø email Harald Sivertsen kommunalsjef oppvekst og kultur
Helse/omsorg/sosial email Linda Gotteberg avdelingsleiar helseavdelinga
Kultur/miljø email Geir Holmen kultursjef
Helse/omsorg/sosial email Sølvi Ryland Nesbakk avdeliingsleiar Eid sjukeheim
Helse/omsorg/sosial email Yulyia Eimhjellen konst. avdelingsleiar vernetenesta
Skole/barnehage/oppvekst email Bjarte Gangeskar avdelingsleiar barneverntenesta
Helse/omsorg/sosial email Ann Iren Naustdal avdelingsleiar Eid eldretun
Bygg/vedlikehold email Tore Nyhammer-Taklo driftssjef
Landbruk email Kristine Dahl plan-og utviklingssjef
Jordbruk email Kristine Dahl plan-og utviklingssjef
Brann og beredskap email Ketil Nord brannsjef
Kommunekasserer email Ole Starheim økonomisjef
Utvikling email Kristine Dahl plan-og utviklingssjef
 

Demografi

Areal 468 km²
Antall innbyggere 5950
 

Kommunestyre

Representanter
V-logo V 13
SP-logo SP 6
H-logo H 4
AP-logo AP 2
FrP-logo FrP 2
SV-logo SV 1
KrF-logo KrF 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 390 557 -9,4% 431 015 -5,1% 454 261
Herav rammetilskudd 155 207 -7,6% 167 899 -3,2% 173 482
Sum driftsutgifter 392 326 -10,0% 435 819 -5,5% 461 012
Driftsresultat
Sum ekst. Finansinntekter 13 699 -17,6% 16 616 15,6% 14 376
Sum ekst. Finanskostnader 26 500 -7,3% 28 586 -9,9% 31 742
Netto driftsresultat 1 535 -1,2% 1 554
Sum avsetninger 10 068 23,1% 8 181 56,4% 5 230
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 8 124 193,6% 2 767 -85,4% 18 937
Sum utgifter 43 086 -35,2% 66 469 -30,1% 95 159
Finanseringsbehov 43 966 -39,6% 72 792 -25,3% 97 404
Sum finansiering 42 939 -37,2% 68 361 -29,8% 97 410

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 220 422 -4,0% 229 553 6,6% 215 281
Sum anleggsmidler 880 434 -7,4% 950 722 -8,2% 1 035 439
Sum kortsiktig gjeld 61 347 -9,9% 68 104 -5,8% 72 278
Sum langsiktig gjeld 851 810 -10,1% 947 442 -7,1% 1 019 446
Bokført egenkapital 187 698 13,9% 164 728 3,6% 158 995
Sum eiendeler 1 100 856 -6,7% 1 180 275 -5,6% 1 250 720
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
V-logo V 3
SP-logo SP 2
H-logo H 2
AP-logo AP 1
FrP-logo FrP 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!