Førde kommune

Førde i Sunnfjord strekker seg fra Førdefjorden til Jostedalsbreen. Førde er den mest folkerike kommune i Sogn og Fjordane.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ole John Østenstad Rådmann
Ass. rådmann email Lise Mari Haugen Ass.rådmann
Leder email Ole John Østenstad Rådmann
IT email Åge Klausen Leiar IKT
Adm./Org./Personal email Jan Birger Moe Personalsjef
Teknisk email Trond Ueland Kommunalsjef
Revisjon (ekstern) email KRYSS revisjon
Ordfører email Olve Grotle Ordførar
Varaordfører email Bjørn Harald Haugsvær Varaordførar
Kultur/miljø email Trond Ueland Kommunalsjef
Helse/omsorg/sosial email Kurt Even Andersen Kommunalsjef
Skole/barnehage/oppvekst email Helge Sæterdal Kommunalsjef
Kontaktperson email Olve Grotle Ordførar
 

Demografi

Areal 586 km²
Antall innbyggere 13000
 

Bystyre

Representanter
AP-logo AP 9
H-logo H 6
SP-logo SP 4
KrF-logo KrF 2
SV-logo SV 2
V-logo V 2
FrP-logo FrP 1
MDG 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 905 716 -5,7% 960 440 -2,7% 987 543
Herav rammetilskudd 275 795 -4,9% 290 030 -4,9% 305 027
Sum driftsutgifter 872 459 -7,6% 944 605 -4,7% 990 809
Driftsresultat 33 257 16,7% 28 497
Sum ekst. Finansinntekter 23 007 -17,3% 27 807 19,5% 23 270
Sum ekst. Finanskostnader 64 990 -9,7% 71 955 -6,8% 77 179
Netto driftsresultat 36 819 -0,1% 36 845 4 270,7% 843
Sum avsetninger 42 102 1,5% 41 481 124,3% 18 495
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 60 480 75,9% 34 374 -13,9% 39 924
Sum utgifter 248 981 39,7% 178 270 64,6% 108 289
Finanseringsbehov 266 796 20,0% 222 383 81,9% 122 245
Sum finansiering 232 398 12,4% 206 849 86,7% 110 817

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 410 902 -9,9% 456 288 3,7% 439 841
Sum anleggsmidler 2 252 159 -8,0% 2 448 633 -5,0% 2 577 012
Sum kortsiktig gjeld 168 986 10,6% 152 833 -8,1% 166 330
Sum langsiktig gjeld 1 977 424 -11,2% 2 225 659 -3,1% 2 296 447
Bokført egenkapital 515 584 -2,1% 526 432 -5,0% 554 074
Sum eiendeler 2 663 061 -8,3% 2 904 921 -3,7% 3 016 853
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
SP-logo SP 2
SV-logo SV 2
H-logo H 1
KrF-logo KrF 1
V-logo V 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!