Førde kommune - Norges Kommunekalender

Førde kommune

Førde i Sunnfjord strekker seg fra Førdefjorden til Jostedalsbreen. Førde er den mest folkerike kommunen i Sogn og Fjordane.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Lise Mari Haugen Rådmann
Leder email Lise Mari Haugen Rådmann
IT email Åge Klausen Leiar SYS IKT
Adm./Org./Personal email Jan Birger Moe Personalsjef
Teknisk email Trond Ueland Kommunalsjef for kultur, FDV, byggesak- og areal
Revisjon (ekstern) email KRYSS revisjon
Ordfører email Olve Grotle Ordførar
Varaordfører email Bjørn Harald Haugsvær Varaordfører
Kultur/miljø email Trond Ueland Kommunalsjef for kultur, FDV, byggesak- og areal
Skole/barnehage/oppvekst email Helge Sæterdal Kommunalsjef for barnehage og skule
Helse/omsorg/sosial email Kurt Even Andersen Kommunalsjef for helse og omsorg
Kontaktperson email Olve Grotle Ordførar
 

Demografi

Antall innbyggere 13105
Areal 586 km²
 

Bystyre

Representanter
AP-logo AP 9
H-logo H 6
SP-logo SP 4
SV-logo SV 2
V-logo V 2
KrF-logo KrF 2
MDG 1
FrP-logo FrP 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
SP-logo SP 2
SV-logo SV 1
V-logo V 1
H-logo H 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!