Naustdal kommune

Naustdal kommune er bygdekommunen mellom Førde og Flora, i det mest ekspansive bu- og arbeidsområdet i Sogn og Fjordane. Naustdal har bygda sine kvalitetar og byen sine tilbod like ved. Kommunen har vel 2700 innbyggarar og er om lag 370 km2 stor.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Øyvind Bang-Olsen rådmann
Økonomi email Endre Fure Bortne økonomirådgiver
Revisjon (ekstern) email Terje Førde ansv.revisor
Ordfører email Håkon Myrvang ordførar
Varaordfører email Anne Britt Øyra varaordførar
Kommunalsjef email Rolf Kalland kommunalsjef personal og administrajon
Kommunalsjef email Ørjan Stubhaug Kommunalsjef plan/næring
Kommunelege email Arne Bjørnetun kommunelege 1
Adm.utvalg email Håkon Myrvang ordførar
Servicetorg email Oddlaug Indrekvam Avd leiar servicekontoret
Kontaktperson email Håkon Myrvang ordførar
 

Demografi

Antall innbyggere 2742
Areal 369 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 9
SV-logo SV 4
SP-logo SP 4
H-logo H 2
V-logo V 1
KrF-logo KrF 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 206 686 -5,9% 219 687 -5,0% 231 279
Herav rammetilskudd 93 830 -1,1% 94 879 -7,0% 102 042
Sum driftsutgifter 201 951 -9,7% 223 659 -0,6% 224 927
Driftsresultat 4 735 4 458
Sum ekst. Finansinntekter 1 588 6,1% 1 496 -2,5% 1 534
Sum ekst. Finanskostnader 10 824 -4,4% 11 325 -3,1% 11 688
Netto driftsresultat 3 852 3 398
Sum avsetninger 5 149 -37,3% 8 214 92,4% 4 270
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 2 434 -4,7% 2 554 -72,7% 9 371
Sum utgifter 14 941 -44,9% 27 111 -43,9% 48 289
Finanseringsbehov 24 568 -45,3% 44 940 -22,0% 57 621
Sum finansiering 22 195 -45,0% 40 389 -12,7% 46 255

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 53 327 2,0% 52 298 0,2% 52 217
Sum anleggsmidler 436 615 -8,3% 475 890 -12,4% 542 977
Sum kortsiktig gjeld 27 022 -31,3% 39 309 -25,7% 52 935
Sum langsiktig gjeld 424 691 -9,4% 468 513 -8,7% 512 883
Bokført egenkapital 37 960 86,4% 20 366 -30,7% 29 375
Sum eiendeler 489 942 -7,2% 528 188 -11,3% 595 194
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
H-logo H 1
SP-logo SP 1
SV-logo SV 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!