Solund kommune

Solund kommune er den minste kommunen i Sogn og Fjordane med om lag 800 innbyggjarar, og den einaste kommunen i fylket som berre ligg på øyar. Yts i Sognefjorden vert kommunen vår den vestlegaste kommunen i landet med Utvær fyr som det vestlegaste punktet.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Erik Askeland administrasjonssjef
Leder email Erik Askeland administrasjonssjef
Økonomi email Kjell Mongstad økonomisjef
IT email Mark Elvevåg stabsleder IKT
Adm./Org./Personal email Gunnlaug Olsvoll Røed personal og skulefagleg ansvarleg
Ordfører email Gunn Åmdal Mongstad ordførar
Varaordfører email Tom Færøy varaordførar
Kommunelege email Leif M. Skjærstad kommunelege
Skole/barnehage/oppvekst email Gunnlaug Olsvoll Røed personal og skulefagleg ansvarleg
Helse/omsorg/sosial email Åse-Iren Korneliussen helse- og omsorgsleiar
Brann og beredskap email Terje Drengenes Leiar plan og utvikling
 

Demografi

Areal 228 km²
Antall innbyggere 800
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 5
H-logo H 5
AP-logo AP 3
SV-logo SV 2
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 84 368 -5,0% 88 782 2,7% 86 468
Herav rammetilskudd 42 798 -1,7% 43 524 -2,4% 44 604
Sum driftsutgifter 83 865 -3,9% 87 304 -2,3% 89 361
Driftsresultat 503 -66,0% 1 478
Sum ekst. Finansinntekter 1 710 54,8% 1 105 -4,1% 1 152
Sum ekst. Finanskostnader 4 563 6,3% 4 292 -6,0% 4 568
Netto driftsresultat 1 536 -32,8% 2 287
Sum avsetninger 2 781 -49,8% 5 545 91,3% 2 898
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 228 -6,9% 245 -93,6% 3 827
Sum utgifter 2 975 -51,1% 6 085 -42,9% 10 661
Finanseringsbehov 4 544 -53,6% 9 785 7,7% 9 086
Sum finansiering 4 232 -56,9% 9 813 8,0% 9 090

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 24 555 -14,1% 28 576 10,2% 25 941
Sum anleggsmidler 190 804 -3,7% 198 133 -6,9% 212 835
Sum kortsiktig gjeld 12 879 17,3% 10 982 -8,2% 11 963
Sum langsiktig gjeld 156 403 -8,1% 170 113 -5,4% 179 845
Bokført egenkapital 46 077 1,0% 45 615 -2,9% 46 969
Sum eiendeler 215 359 -5,0% 226 709 -5,1% 238 776
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 2
H-logo H 2
AP-logo AP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!