Aukra Kommune - Norges Kommunekalender

Aukra Kommune

Aukra kommune er ei naturperle på Romsdalskysten, har eit allsidig næringsliv, god økonomi og med godt utbygde kommunale tenester. Kommunen har 3600 innbyggarar og er i vekst. Kultur-, fotball- og industribyen Molde ligg kun nokre minutt unna. Nyhamna i Aukra kommune er ilandføringsstad for gassen frå Ormen Lange, og er aktuelt gassknutepunkt for Norskehavet. Dette gir kommunen gode utviklingsmulegheiter, utfordringane er mange og fleire interessante prosjekt vil bli realisert dei næraste åra. Kommunen har ca 280 årsverk/450 tilsette. Administrativt er vi organisert i to nivå, med 12 einingar samt stabs-, støtte- og rådgjevarfunksjonar.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ingrid Husøy Rimstad rådmann
Leder email Ingrid Husøy Rimstad rådmann
Økonomi email Erna Varhaugvik økonomisjef
Adm./Org./Personal email Rannveig Høghaug Sporsheim personal og org. sjef
Teknisk email Trond Tungesvik teknisk sjef
Ordfører email Bernhard Riksfjord ordførar
Varaordfører email Helge Kjøll jr varaordførar
Formannskapssekretær email Anita Raknes Otterlei formannskapssekr.
Kommunalsjef email Geir Janos Gøncz kommunalsjef plan og utvikling
Kommunalsjef email Jan Erik Hovdenak kommunalsjef drift og forvaltning
Skole/barnehage/oppvekst email Heidi Falkhytten rektor Gossen barne- og ungdomsskole
Skole/barnehage/oppvekst email Hanna Valved Korsvik rektor Julsundet skole
Skole/barnehage/oppvekst email Sissel Oliv Garseth styrer Barnebo barnehage
Kultur/miljø email Anne Jorunn Sandøy kultursjef
Servicetorg email Aaslaug Søreide servicesjef
Helse/omsorg/sosial email Roald Borthne helsesjef
Helse/omsorg/sosial email Kjerstin J. Mauseth Leder NAV
Helse/omsorg/sosial email Jorunn Hurlen einingsleiar heimetenester
Helse/omsorg/sosial email Siri Halvorsen einingsleiar institusjonstenester
Skole/barnehage/oppvekst email Sissel Oliv Garseth styrer Barnebo barnehage
Skole/barnehage/oppvekst email Berit Drejer styrer Bergetippen barnehage
Brann og beredskap email Molde Kommune Brann og beredskap
Utvikling email Kjell Lode plansjef
Politisk sekretær email Anita Raknes Otterlei formannskapssekr.
Kontaktperson email Bernhard Riksfjord ordførar
 

Demografi

Antall innbyggere 3600
Areal 59 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 7
H-logo H 5
KrF-logo KrF 3
V-logo V 2
SP-logo SP 2
Fellesliste Andre 1
FrP-logo FrP 1
 

Forespørsler

Frist Tittel
03.07.2018 Vannledning Flatvoll - Hukkelberg
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
H-logo H 2
V-logo V 1
KrF-logo KrF 1
SP-logo SP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!