Agdenes kommune

Agdenes kommune ligger i Sør-Trøndelag ytterst i Trondheimsfjorden, og består av Ytre Agdenes (med øya Leksa), Lensvik og Ingdalen. Kommunen grenser i sjøen mot Hitra, Ørland og Rissa, og har land- og sjøgrenser mot Snillfjord og Orkdal. Oldtidsfunn viser at det har bodd folk her i tidlig steinalder, og av kongesagaene går det fram at konger har hatt tilhold i ytre del av Agdenes. Agdenes kommune ble opprettet i 1964 og har et landareal på ca. 318 km2. Kommunen har variert landskap og klima - fra innland til kyst. Agdenes er en jordbrukskommune. I tillegg til mjølkeproduksjon er jordbærdyrking og pelsdyroppdrett viktig.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email John Ola Selbekk rådmann
Ass. rådmann email Geir Ove Storstein ass. rådmann
Leder email John Ola Selbekk rådmann
Nestleder email Geir Ove Storstein ass. rådmann
Øvrig ledelse email Inge Storås ansvarlig revisor
IT email Asbjørn Bjørgan IT-leder
Adm./Org./Personal email Bjørn Atle Ebbesen personalsjef
Ordfører email Oddvar Indergård ordfører
Varaordfører email Hans B. Meland varaordfører
Kommunalsjef email Line Raustein kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef email Bertil Meland kommunesjef næring og drift
Kommunalsjef email Eva Sæther kommunalsjef oppvekst og kultur
Kommunelege email John Olav Vinge kommunelege 1
Servicetorg email Tove K. Selbæk leder fellestjenesten
Kontrollutvalg email Kjell Inge Selbekk leder
Adm.utvalg email Oddvar Indergård ordfører
 

Demografi

Areal 318 km²
Antall innbyggere 1739
 

Kommunestyre

Representanter
Fellesliste Andre 10
AP-logo AP 3
H-logo H 2
SP-logo SP 2
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 145 097 -7,4% 156 701 -0,8% 157 928
Herav rammetilskudd 77 835 -5,1% 81 986 -0,9% 82 715
Sum driftsutgifter 143 082 -5,5% 151 472 -3,9% 157 649
Driftsresultat 2 015 -61,5% 5 238 1 473,0% 333
Sum ekst. Finansinntekter 7 772 -5,7% 8 238 52,2% 5 412
Sum ekst. Finanskostnader 7 485 22,4% 6 115 15,3% 5 303
Netto driftsresultat 7 938 -45,0% 14 420 70,2% 8 474
Sum avsetninger 13 400 -9,4% 14 795 33,4% 11 094
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 4 713 -49,9% 9 411 -4,8% 9 885
Sum utgifter 8 564 -25,2% 11 443 -69,7% 37 766
Finanseringsbehov 11 987 -13,7% 13 891 -63,5% 38 021
Sum finansiering 11 872 -14,5% 13 891 -60,4% 35 045

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 113 162 -1,8% 115 258 7,4% 107 276
Sum anleggsmidler 348 381 -6,7% 373 598 -11,6% 422 624
Sum kortsiktig gjeld 22 649 10,3% 20 542 -9,6% 22 720
Sum langsiktig gjeld 250 980 -5,7% 266 247 -7,2% 286 864
Bokført egenkapital 187 915 -7,0% 202 070 -8,3% 220 313
Sum eiendeler 461 543 -5,6% 488 856 -7,7% 529 900
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
Fellesliste Andre 3
AP-logo AP 1
SP-logo SP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!