Frøya kommune

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten. Selve Frøya ligger omkranset av mer enn 5400 holmer og skjær. Det bor ca. 5000 mennesker i kommunen. Fiske og fiskeindustri har vært store næringer i Frøya i flere tiår. Dagens næringsliv består i størst grad av oppdrettsnæringen og villsau.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Svanhild Mosebakken rådmann
Ass. rådmann email Beathe Sandvik Meland ass rådmann
Økonomi email Thomas Sandvik økonimisjef
IT email Roger Tvervåg IKT- leder
Teknisk email Sigrid Hanssen virksomhetsleder
Informasjon/Samfunn email Marit Wisløff Norborg virksomhetsleder strategi og utvikling
Ordfører email Berit Flåmo ordfører
Varaordfører email Pål Terje Bekken varaordfører
Formannskapssekretær email Siv-Tove Skarshaug Politisk sekretær
Kommunalsjef email Roger Fredheim kommunalsjef oppvekst
Servicetorg email Frode Larsen Virksomhetsleder Servicesenteret
Kontrollutvalg email Tone S. Måsøval leder
Tjenesteutvalg email Kristin Reppe Storø leder Hovedutvalg for drift
Kultur/miljø email Marit Wisløff Norborg virksomhetsleder strategi og utvikling
Skole/barnehage/oppvekst email Roger Fredheim kommunalsjef oppvekst
Hovedutvalg email Gunn Heidi Hallaren leder Hovedutvalg for forvaltning
Adm.utvalg email Berit Flåmo ordfører
Bygg/vedlikehold email Arvid Hammernes driftsleder
Jordbruk email Trygve Fjærli jordbrukssjef
Brann og beredskap email Johan Pettersen
 

Demografi

Antall innbyggere 4634
Areal 231 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 12
V-logo V 4
FrP-logo FrP 3
H-logo H 2
SV-logo SV 1
SP-logo SP 1
 

Forespørsler

Frist Tittel
15.05.2017 Reperasjonsarbeider Gjetøy Bru
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 343 695 -14,8% 403 391 2,2% 394 831
Herav rammetilskudd 112 863 -8,8% 123 770 -0,3% 124 177
Sum driftsutgifter 317 526 -11,9% 360 395 -7,2% 388 566
Driftsresultat 26 169 -39,2% 43 069 580,2% 6 332
Sum ekst. Finansinntekter 17 551 -18,4% 21 505 7,1% 20 081
Sum ekst. Finanskostnader 30 284 -17,0% 36 486 -14,8% 42 839
Netto driftsresultat 25 534 -42,0% 44 042 2 664,7% 1 593
Sum avsetninger 30 685 -47,0% 57 856 158,1% 22 415
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 3 280 -96,0% 82 737 17,8% 70 247
Sum utgifter 55 321 -77,7% 247 983 38,0% 179 696
Finanseringsbehov 72 940 -67,7% 225 720 38,2% 163 340
Sum finansiering 74 684 -66,9% 225 723 38,2% 163 330

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 308 034 -8,7% 337 444 11,9% 301 424
Sum anleggsmidler 913 412 -20,4% 1 147 471 -18,0% 1 399 677
Sum kortsiktig gjeld 66 377 -31,1% 96 337 77,7% 54 201
Sum langsiktig gjeld 888 310 -16,8% 1 068 115 -11,9% 1 212 475
Bokført egenkapital 266 755 -16,8% 320 464 -26,2% 434 419
Sum eiendeler 1 221 446 -17,7% 1 484 915 -12,7% 1 701 101
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 4
Fellesliste Andre 2
V-logo V 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!