Frøya Kommune - Norges Kommunekalender

Frøya Kommune

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten. Selve Frøya ligger omkranset av mer enn 5400 holmer og skjær. Det bor ca. 5000 mennesker i kommunen. Fiske og fiskeindustri har vært store næringer i Frøya i flere tiår. Dagens næringsliv består i størst grad av oppdrettsnæringen og villsau.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Svanhild Mosebakken rådmann
Ass. rådmann email Beathe Sandvik Meland ass rådmann
Leder email Svanhild Mosebakken rådmann
Økonomi email Thomas Sandvik økonimisjef
IT email Roger Tvervåg IKT- leder
Teknisk email Sigrid Hanssen virksomhetsleder
Informasjon/Samfunn email Marit Wisløff Norborg virksomhetsleder strategi og utvikling
Ordfører email Berit Flåmo ordfører
Varaordfører email Pål Terje Bekken varaordfører
Formannskapssekretær email Siv-Tove Skarshaug Politisk sekretær
Kommunalsjef email Roger Fredheim kommunalsjef oppvekst
Tjenesteutvalg email Kristin Reppe Storø leder Hovedutvalg for drift
Kultur/miljø email Marit Wisløff Norborg virksomhetsleder strategi og utvikling
Adm.utvalg email Berit Flåmo ordfører
Hovedutvalg email Gunn Heidi Hallaren leder Hovedutvalg for forvaltning
Servicetorg email Frode Larsen Virksomhetsleder Servicesenteret
Skole/barnehage/oppvekst email Roger Fredheim kommunalsjef oppvekst
Kontrollutvalg email Tone S. Måsøval leder
Bygg/vedlikehold email Arvid Hammernes driftsleder
Jordbruk email Trygve Fjærli jordbrukssjef
Brann og beredskap email Johan Pettersen
 

Demografi

Antall innbyggere 4962
Areal 231 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 12
V-logo V 4
FrP-logo FrP 3
H-logo H 2
SV-logo SV 1
SP-logo SP 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 4
Fellesliste Andre 2
V-logo V 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!