Frøya Kommune - Norges Kommunekalender

Frøya Kommune

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten. Selve Frøya ligger omkranset av mer enn 5400 holmer og skjær. Det bor ca. 5000 mennesker i kommunen. Fiske og fiskeindustri har vært store næringer i Frøya i flere tiår. Dagens næringsliv består i størst grad av oppdrettsnæringen og villsau.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Svanhild Mosebakken rådmann
Leder email Svanhild Mosebakken rådmann
Nestleder email Beathe Sandvik Meland ass rådmann
Økonomi email Thomas Sandvik økonimisjef
IT email Roger Tvervåg IKT- leder
Teknisk email Kitt Julie Hansen virksomhetsleder forvaltning
Teknisk email Ann-Magritt Glørstad virksomhetsleder drift og kommunalteknikk
Informasjon/Samfunn email Marit Wisløff Norborg virksomhetsleder strategi, kultur og næring
Ordfører email Kristin Furnes Strømskag (H) ordfører
Varaordfører email Knut Arne Strømøy (Sp) varaordfører
Formannskapssekretær email Siv-Tove Skarshaug Politisk sekretær
Kommunalsjef email Roy Ansgar Antonsen kommunalsjef oppvekst
Helse/omsorg/sosial email Ann Kristin Sandvik virksomhetsleder Pleie og omsorg
Servicetorg email Frode Larsen Virksomhetsleder Servicesenteret
Jordbruk email Trygve Fjærli jordbrukssjef
Brann og beredskap email Johan Pettersen
 

Demografi

Antall innbyggere 5154
Areal 231 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 7
SP-logo SP 5
H-logo H 3
V-logo V 2
FrP-logo FrP 2
Rødt-logo Rødt 2
PP-logo PP 1
SV-logo SV 1
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 2
AP-logo AP 2
V-logo V 1
Rødt-logo Rødt 1
H-logo H 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!