Hemne kommune

Hemne kommune er en kystkommune i Sør-Trøndelag fylke. Kommunen har omtrent 4200 innbyggere og et areal på 670 km2. Hemne kommune grenser til Rindal og Surnadal i sør, til Aure og Halsa i vest og til Snillfjord og Orkdal i øst.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Torger Aarvaag rådmann
Ass. rådmann email Svein Johny Forren ass. rådmann
Leder email Torger Aarvaag rådmann
IT email Oddvar Løfaldli IKT-leder
Adm./Org./Personal email Svein Johny Forren ass. rådmann
Teknisk email Magne Jøran Belsvik enhetsleder Teknisk, Landbruk, Miljø
Informasjon/Samfunn email Arnt Joar Moen leder Fellestjenester
Revisjon (ekstern) email Revisjon Midt-Norge IKS
Ordfører email Odd Jarle Svanem ordfører
Varaordfører email Bjørn Eidsvoll varaordfører
Formannskapssekretær email Arnt Joar Moen leder Fellestjenester
Kommunalteknikk email Magne Jøran Belsvik enhetsleder Teknisk, Landbruk, Miljø
Kommunalsjef email Inger Steinveg kommunalsjef økonomi
Kommunelege email Anders Norman kommuneoverlege
Formannskap/driftsstyre email Odd Jarle Svanem ordfører
Kontrollutvalg email Roar Kjerstadmo leder kontrollutvalget
Skole/barnehage/oppvekst email Svein Johny Forren ass. rådmann
Hovedutvalg email Ola Erik Røttereng leder driftsutvalget
Kultur/miljø email Reidar Klungervik enhetsleder Kultur
Helse/omsorg/sosial email Inger Lise Waade Kommunalsjef
Biblioteksjef email Magnhild Lomundal sjefsbibliotekar
Bygg/vedlikehold email Magne Jøran Belsvik enhetsleder Teknisk, Landbruk, Miljø
Eiendom email Magne Jøran Belsvik enhetsleder Teknisk, Landbruk, Miljø
Landbruk email Kjell S Strøm skogbrukssjef
Jordbruk email Sigmund Nakken jordbrukssjef
Brann og beredskap email Reidulf Myren brannsjef
Utvikling email Magne Jøran Belsvik enhetsleder Teknisk, Landbruk, Miljø
 

Demografi

Antall innbyggere 4260
Areal 659 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 10
SP-logo SP 7
Øvrige 4
Fellesliste Andre 3
H-logo H 2
FrP-logo FrP 2
KrF-logo KrF 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 301 298 -6,9% 323 464 -2,9% 333 190
Herav rammetilskudd 121 842 -0,4% 122 371 -3,8% 127 145
Sum driftsutgifter 308 035 -9,9% 341 693 0,1% 341 269
Driftsresultat
Sum ekst. Finansinntekter 12 596 -4,6% 13 197 40,8% 9 374
Sum ekst. Finanskostnader 15 266 -3,9% 15 889 -1,0% 16 050
Netto driftsresultat 2 582
Sum avsetninger 13 265 23,5% 10 739 93,7% 5 545
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 346 -99,1% 38 228 421,7% 7 328
Sum utgifter 10 006 -30,0% 14 286 -16,4% 17 092
Finanseringsbehov 19 262 -22,2% 24 771 20,9% 20 490
Sum finansiering 19 264 -22,2% 24 767 20,9% 20 482

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 131 448 2,0% 128 850 8,6% 118 632
Sum anleggsmidler 686 356 -8,6% 750 932 -5,6% 795 380
Sum kortsiktig gjeld 40 727 4,6% 38 945 -9,3% 42 916
Sum langsiktig gjeld 572 156 -8,2% 622 945 -4,3% 651 140
Bokført egenkapital 204 922 -6,0% 217 887 -0,9% 219 956
Sum eiendeler 817 804 -7,0% 879 782 -3,7% 914 012
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 4
SP-logo SP 2
KrF-logo KrF 1
FrP-logo FrP 1
Øvrige 1
Fellesliste Andre 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!