Midtre Gauldal kommune - Norges Kommunekalender

Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal er en kommune i vekst, og har i strid med tendensene for innlandskommuner en støding økning i befolkningstall. Kommunesenteret Støren ligger knappe tre kvarter fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Jernbanen og andre transportaktører gir grunnlag for god logistikk for næringslivet. I plassering og mangfold, er Støren et regionalt handelssenter mellom Trondheim, Oppdal og Røros.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Knut Dukane rådmann
Leder email Knut Dukane rådmann
Nestleder email Bodil Brå Alsvik assisterende rådmann
Økonomi email Brit Dragåshaug økonomisjef
IT email Göran Johansson IT-sjef
Informasjon/Samfunn email Tore Wolden leder Informasjonsavdelingen
Revisjon (ekstern) email Revisjon Midt-Norge
Ordfører email Sivert Moen ordfører
Varaordfører email Harald Rognes varaordfører
Kommunalteknikk email Stein Strand enhetsleder EKT
Kommunelege email Bjørn Lyngen kommunelege 1
Skole/barnehage/oppvekst email Gunn Bergman Skolefaglig rådgiver
Kultur/miljø email Arnfinn Solem leder kultur, fritid og voksenopplæring
Servicetorg email Tore Wolden leder Informasjonsavdelingen
Brann og beredskap email Gauldal Brann og Redning IKS
Politisk sekretær email Margret Buberg sekretær
 

Demografi

Antall innbyggere 6226
Areal 1861 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 13
SP-logo SP 9
H-logo H 3
BL-logo BL 3
KrF-logo KrF 2
FrP-logo FrP 2
V-logo V 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
SP-logo SP 2
H-logo H 2
Øvrige 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!