Oppdal kommune - Norges Kommunekalender

Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd! Oppdal kommune er en av Trøndelags største kommuner i utstrekning. Oppdal ligger mellom Dovrefjell og Trollheimen.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Dagfinn Skjølsvold rådmann
Leder email Dagfinn Skjølsvold rådmann
Økonomi email Richard Sandnes konst. økonomisjef
IT email Jan Ove Henriksen IKT-leder
Adm./Org./Personal email Magni Øveraas personalsjef
Teknisk email Ane Hoel enhetsleder plan og forvaltning
Teknisk email Thorleif Jacobsen enhetsleder tekniske tjenester
Informasjon/Samfunn email Ove Karlsvik webredaktør
Revisjon (intern) email Leidulf Skarbø revisor
Revisjon (ekstern) email Kontrollutvalget Fjell IKS revisjon
Ordfører email Kirsti Welander ordfører
Varaordfører email Ingvill Dalseg varaordfører
Formannskapssekretær email Gerd S. Måren leder post,arkiv,sekretariat/formannskapssekretær
Kommunelege email Kirsten Vikan Opdahl kommuneoverlege
Teknikk/nærings/planutvalg email Arnt Gulaker leder bygningsrådet
Kultur/miljø email Inger Oddrun Sverkmo fagansvarlig miljø
Tjenesteutvalg email Eli Dahle leder driftsutvalget
Kontrollutvalg email Inger Lise Toftaker leder kontrollutvalg
Skole/barnehage/oppvekst email Dordi Aalbu rådgiver oppvekst
Servicetorg email Turid Dørrum leder servicetorg
Helse/omsorg/sosial email Frøydis Lindstrøm rådgiver helse
Helse/omsorg/sosial email Turi Teksum enhetsleder Oppdal helsesenter
Kultur/miljø email Sjur Vammervold kulturkonsulent
Helse/omsorg/sosial email Hanna Lauvås Westman enhetsleder helse og familie
Helse/omsorg/sosial email Lill Wangberg enhetsleder /hjemmetjenesten
Bygg/vedlikehold email Marte Kleveland Dørum fagansvarlig plan, byggesak, oppmåling
Landbruk email Gro Aalbu fagansvarlig landbruk og jordbruk
Jordbruk email Gro Aalbu fagansvarlig landbruk og jordbruk
Brann og beredskap email Trøndelag brann og redningstjeneste Interkomm. ordning
Utvikling email Jan Kåre Husa utviklingsleder
 

Demografi

Antall innbyggere 6975
Areal 2273 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 8
SP-logo SP 6
V-logo V 4
H-logo H 4
KrF-logo KrF 1
FrP-logo FrP 1
Uah 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!