Rennebu kommune - Norges Kommunekalender

Rennebu kommune

Rennebu kommune er hjemsted for Trollheimen og Forollhogna nasjonalpark.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Per Øivind Sundell Rådmann
Leder email Per Øivind Sundell Rådmann
Øvrig ledelse email Norunn Fossum Leder for plankontor
Nestleder email Lill Hemmingsen Bøe Ass. rådmann
Økonomi email Karl Petter Gustafsson Økonomirådgiver/ formannskapssekr.
IT email Vegard Antonsen IKT-rådgiver
Teknisk email Arne Meland Enhetsleder Teknisk drift
Ordfører email Ola Øie Ordfører
Varaordfører email Marit Bjerkås Varaordfører
Formannskapssekretær email Karl Petter Gustafsson Økonomirådgiver/ formannskapssekr.
Kommunelege email Arne Opdahl Kommuneoverlege
Skole/barnehage/oppvekst email Nina Rise Oddan Rådgiver oppvekst
Helse/omsorg/sosial email Solveig Løkken Helse og omsorgsleder
Servicetorg email Janne Havdal Nordbø Leder servicetorg
Brann og beredskap email Trøndelag brann og redningstjeneste IKS
Kommunekasserer email Kine Moen Holiløkk regnskapsleder
 

Demografi

Antall innbyggere 2501
Areal 949 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 9
SP-logo SP 7
KrF-logo KrF 3
V-logo V 1
H-logo H 1
 

Forespørsler

Frist Tittel
19.02.2020 Totalentreprise Rennebu Helsesenter
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
V-logo V 1
SP-logo SP 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!