Selbu kommune

Selbu er en innenlandskommune i Sør-Trøndelag fylke. Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ligger delvis i Selbu.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Stig Roald Amundsen rådmann
Leder email Stig Roald Amundsen rådmann
Økonomi email Kolbjørn Ballo økonomisjef
IT email Olaf Kåre Hofstad IT-konsulent
Adm./Org./Personal email Anita Røset personalsjef
Revisjon (ekstern) email Revisjon Midt-Norge
Ordfører email Ole Morten Balstad ordfører
Varaordfører email Per Røsseth varaordfører
Formannskapssekretær email Gerd Fuglem seksjonsleder
Kommunalteknikk email Ove Mogård virksomhetsleder plan, areal og teknikk
Helse/omsorg/sosial email Ragnhild Wesche Kvål sektorsjef helse og sosial
Servicetorg email Gerd Fuglem seksjonsleder
Skole/barnehage/oppvekst email Geir Håvard Mebust sektorsjef oppvekst
Eiendom email Marius Sørensen virksomhetsleder bygg og eiendom
Landbruk email Ove Mogård virksomhetsleder plan, areal og teknikk
Brann og beredskap email Bengt Ødegård brannsjef
 

Demografi

Antall innbyggere 4041
Areal 1235 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 10
Fellesliste Andre 8
SV-logo SV 2
MDG 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 315 086 -3,7% 327 181 -2,0% 333 884
Herav rammetilskudd 134 976 -2,9% 138 947 -3,4% 143 854
Sum driftsutgifter 326 888 -4,4% 341 784 1,8% 335 626
Driftsresultat
Sum ekst. Finansinntekter 16 918 -2,6% 17 378 10,1% 15 791
Sum ekst. Finanskostnader 24 611 0,5% 24 487 32,9% 18 422
Netto driftsresultat 9 618
Sum avsetninger 14 425 4,8% 13 767 18,4% 11 629
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 903 -95,4% 19 772 226,7% 6 052
Sum utgifter 14 075 -44,7% 25 468 -4,4% 26 632
Finanseringsbehov 24 348 -26,7% 33 239 12,8% 29 463
Sum finansiering 24 329 -26,8% 33 241 12,9% 29 454

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 126 840 16,8% 108 561 5,8% 102 617
Sum anleggsmidler 781 726 -8,1% 850 296 -5,5% 899 334
Sum kortsiktig gjeld 45 564 -6,2% 48 591 -13,9% 56 444
Sum langsiktig gjeld 714 338 -6,5% 763 647 -3,0% 787 514
Bokført egenkapital 148 668 1,4% 146 618 -7,2% 157 994
Sum eiendeler 908 566 -5,2% 958 857 -4,3% 1 001 951
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
Fellesliste KrF/SP/V 2
H-logo H 1
SV-logo SV 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!