Trondheim Kommune - Norges Kommunekalender
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Morten Wolden rådmann
Leder email Morten Wolden rådmann
Øvrig ledelse email Camilla Trud Nereid kommunaldirektør oppvekst og utdanning
Øvrig ledelse email Einar Aassved Hansen kommunaldirektør byutvikling
Øvrig ledelse email Olaf Løberg kommunaldirektør økonomi og finans
Øvrig ledelse email Ola By Rise kommunaldirektør kultur og næring
Øvrig ledelse email Elin Rognes Solbu kommunaldirektør organisasjon
Øvrig ledelse email Helge Garåsen kommunaldirektør helse og velferd
Teknisk email Tomas Eidsmo teknisk sjef
Informasjon/Samfunn email Rolf Ivar Svensli kst. enhetsleder kommunikasjonsenheten
Innkjøp email Mette Hovstein Kviseth leder innkjøpsenheten
Ordfører email Rita Ottervik (AP) ordfører
Varaordfører email Mona Berger (SV) varaordfører
Formannskapssekretær email Kristin Leinum leder bystyretssekretariat
Eiendom email Siri Amundsen Rasmussen enhetsleder eierskapsenheten
Kommunekasserer email Gaute Ivar Bjøru kemner
Miljø email Marianne Langedal enhetsleder miljøenheten
Kvalitet email Turid Stenberg adm leder fagstab
 

Demografi

Antall innbyggere 182035
Areal 342 km²
 

Bystyre

Representanter
AP-logo AP 17
H-logo H 14
SV-logo SV 8
MDG 7
SP-logo SP 5
Rødt-logo Rødt 5
FrP-logo FrP 4
V-logo V 3
PP-logo PP 3
KrF-logo KrF 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
H-logo H 2
SP-logo SP 1
FrP-logo FrP 1
SV-logo SV 1
Rødt-logo Rødt 1
MDG 1
V-logo V 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!