Ørland Kommune - Norges Kommunekalender

Ørland Kommune

Velkommen til Ørland og kystbyen Brekstad, Fosens største handels- og kommunikasjonssenter. Hovednæringer er; forsvaret, offentlig og privat tjenesteyting, handel, primærnæringer og næringsmiddelindustri. Ørland har to store industriforetak - Grøntvedt Pelagic - Norges største sildeleverandør og Macot Høie - produsent av dyner, puter og sengetøy. Ørland kommune er samferdselsknutepunkt med gode kommunikasjonsmuligheter til storbyene.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Snorre Glørstad Rådmann
Leder email Snorre Glørstad Rådmann
Økonomi email Gaute Krogfjord Økonomisjef
IT email Anne Risvik leder IKT
Adm./Org./Personal email Fosen Lønn IKS
Adm./Org./Personal email Per Erik Lyngstad Personal
Ordfører email Tom Myrvold ordfører
Varaordfører email Finn Olav Odde varaordfører
Kommunalsjef email Arnfinn Brasø Kommunalsjef Plan,drift og landbruk
Kommunalsjef email Marit K. Ervik Kommunalsjef Helse og Velferd
Kommunalteknikk email Jon Foss Leder anlegg og drift
Kommunalsjef email Odd Erik Røstad Kommunalsjef Oppvekst
Kultur/miljø email Gunn Kristin Ørsleie Ørland Kultursenter KF
Servicetorg email Britt Brevik Leder infotorget
Helse/omsorg/sosial email Berit G. Wiklund Driftsleder Fosen Helse IKS
Brann og beredskap email Johan Uthus Fosen Brann og redningstjeneste IKS
 

Demografi

Antall innbyggere 5342
Areal 74 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 7
AP-logo AP 5
V-logo V 1
SV-logo SV 1
FrP-logo FrP 1
 

Formannskapet

Representanter
H-logo H 3
SP-logo SP 2
AP-logo AP 1
FrP-logo FrP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!