Ørland kommune

Velkommen til Ørland og kystbyen Brekstad, Fosens største handels- og kommunikasjonssenter. Hovednæringer er; forsvaret, offentlig og privat tjenesteyting, handel, primærnæringer og næringsmiddelindustri. Ørland har to store industriforetak - Grøntvedt Pelagic - Norges største sildeleverandør og Macot Høie - produsent av dyner, puter og sengetøy. Ørland kommune er samferdselsknutepunkt med gode kommunikasjonsmuligheter til storbyene.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Snorre Glørstad Rådmann
Leder email Snorre Glørstad Rådmann
Økonomi email Gaute Krogfjord Økonomisjef
IT email Anne M. Risvig Leder IKT
Adm./Org./Personal email Fosen Lønn IKS
Adm./Org./Personal email Per Erik Lyngstad Personal
Ordfører email Tom Myrvold Ordfører
Varaordfører email Finn Olav Odde Varaordfører
Kommunalsjef email Arnfinn Brasø Kommunalsjef Plan og drift
Kommunalsjef email Odd Erik Røstad Kommunalsjef Oppvekst
Kommunalteknikk email Jon Foss Leder anlegg og drift
Kommunalsjef email Marit K. Ervik Kommunalsjef Helse og Velferd
Servicetorg email Britt Brevik Leder infotorget
Kultur/miljø email Gunn Kristin Ørsleie Ørland Kultursenter KF
 

Demografi

Areal 74 km²
Antall innbyggere 5209
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 7
AP-logo AP 5
FrP-logo FrP 1
SV-logo SV 1
V-logo V 1
   

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 355 991 -15,8% 422 728 -0,5% 425 051
Herav rammetilskudd 136 176 -6,6% 145 832 -6,7% 156 380
Sum driftsutgifter 365 924 -6,0% 389 274 -2,0% 397 261
Driftsresultat 20 041 23,5% 16 232
Sum ekst. Finansinntekter 10 500 -9,9% 11 660 48,0% 7 881
Sum ekst. Finanskostnader 32 999 -5,2% 34 814 -2,3% 35 634
Netto driftsresultat 19 651 49,8% 13 114
Sum avsetninger 6 605 -76,1% 27 654 44,1% 19 188
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 2 648 -93,7% 41 837 92,0% 21 787
Sum utgifter 45 595 -48,8% 89 105 65,5% 53 836
Finanseringsbehov 58 210 -28,8% 81 735 78,9% 45 677
Sum finansiering 47 914 -41,4% 81 737 81,2% 45 101

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 104 297 -22,1% 133 868 -2,8% 137 669
Sum anleggsmidler 1 042 900 -10,4% 1 163 637 -5,3% 1 228 126
Sum kortsiktig gjeld 59 232 -12,8% 67 960 13,2% 60 023
Sum langsiktig gjeld 941 275 -9,9% 1 045 187 -4,3% 1 092 294
Bokført egenkapital 146 688 -20,4% 184 356 -13,6% 213 474
Sum eiendeler 1 147 197 -11,6% 1 297 505 -5,0% 1 365 795
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
H-logo H 3
SP-logo SP 2
AP-logo AP 1
FrP-logo FrP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!