Ørland kommune - Norges Kommunekalender

Ørland kommune

Velkommen til Ørland og kystbyen Brekstad, Fosens største handels- og kommunikasjonssenter. Hovednæringer er; forsvaret, offentlig og privat tjenesteyting, handel, primærnæringer og næringsmiddelindustri. Ørland har to store industriforetak - Grøntvedt Pelagic - Norges største sildeleverandør og Macot Høie - produsent av dyner, puter og sengetøy. Ørland kommune er samferdselsknutepunkt med gode kommunikasjonsmuligheter til storbyene.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Emil Raaen rådmann
Leder email Emil Raaen rådmann
Nestleder email Marit Knutshaug Ervik ass. rådmann
Økonomi email Gaute Krogfjord Økonomisjef
IT email Bjørn Tore Mørk Ørland IKT
Adm./Org./Personal email Per Erik Lyngstad Personal
Adm./Org./Personal email Fosen Lønn IKS
Ordfører email Tom Myrvold (H) ordfører
Varaordfører email Ogne Undertun (Ap) varaordfører
Kommunalsjef email Thomas Engen Kommunalsjef plan, bygg og landbruk
Kommunalsjef email Odd-Erik Røstad Kommunalsjef Oppvekst
Kommunalteknikk email Jon Foss Leder anlegg og drift
Helse/omsorg/sosial email Leena Stenkløv Driftsleder Fosen Helse IKS
Kultur/miljø email Gunn Kristin Ørsleie Ørland Kultursenter KF
Servicetorg email Britt Brevik Leder infotorget
Brann og beredskap email Johan Uthus Fosen Brann og redningstjeneste IKS
 

Demografi

Antall innbyggere 10000
Areal 74 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 12
AP-logo AP 12
H-logo H 6
SV-logo SV 2
FrP-logo FrP 2
MDG 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
SP-logo SP 2
H-logo H 2

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!