Åfjord kommune - Norges Kommunekalender

Åfjord kommune

Åfjord kommune ligger på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. Åfjord kommune består av mange grendesamfunn, fra øyene i vest til høyfjellet i øst. Tradisjonelt er Åfjord en landbrukskommune, mens Stokksund var særpreget av fiske og fiskemottak. I den senere tid har sysselsettingen i offentlig sektor vokst sterkest. I privat sektor har sysselsettingen økt mest innen bygg og anlegg.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Per Ola Johansen rådmann
Leder email Per Ola Johansen rådmann
Økonomi email Jon Kristian Lomundal økonomisjef
Adm./Org./Personal email Lisbet Nebb personalsjef
Teknisk email Lars-Helge Kolmannskog sektorsjef landbruk og tekniske tjenester
Revisjon (ekstern) email Fosen Kommunerevisjon IKS
Ordfører email Vibeke Stjern ordfører
Varaordfører email Jon Husdal varaordfører
Formannskapssekretær email Solgunn Barsleth sekretær
Helse/omsorg/sosial email Laila Refsnes pleie- og omsorgssjef
Skole/barnehage/oppvekst email Reidun Momyr sektorsjef oppvekst
Teknikk/nærings/planutvalg email Walter Solberg leder komite for kommuneutvikling
Skole/oppvekstutvalg email Gunnar Singsaas leder komite for livsløp
Servicetorg email Silje Braseth leder, Servicetorget
Kontrollutvalg email Halvor Bueng leder
Kontaktperson email Vibeke Stjern ordfører
 

Demografi

Antall innbyggere 3316
Areal 955 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 8
SP-logo SP 5
H-logo H 3
KrF-logo KrF 2
FrP-logo FrP 2
V-logo V 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
SP-logo SP 2
H-logo H 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!