Åfjord kommune

Åfjord kommune ligger på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. Åfjord kommune består av mange grendesamfunn, fra øyene i vest til høyfjellet i øst. Tradisjonelt er Åfjord en landbrukskommune, mens Stokksund var særpreget av fiske og fiskemottak. I den senere tid har sysselsettingen i offentlig sektor vokst sterkest. I privat sektor har sysselsettingen økt mest innen bygg og anlegg.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Per Ola Johansen rådmann
Økonomi email Jon Kristian Lomundal økonomisjef
Adm./Org./Personal email Lisbet Nebb personalsjef
Teknisk email Lars-Helge Kolmannskog sektorsjef landbruk og tekniske tjenester
Revisjon (ekstern) email Fosen Kommunerevisjon IKS
Ordfører email Vibeke Stjern ordfører
Varaordfører email Jon Husdal varaordfører
Formannskapssekretær email Solgunn Barsleth sekretær
Skole/barnehage/oppvekst email Reidun Momyr sektorsjef oppvekst
Helse/omsorg/sosial email Eli Braseth sektorsjef helse og velferd
Teknikk/nærings/planutvalg email Walter Solberg leder komite for kommuneutvikling
Skole/oppvekstutvalg email Gunnar Singsaas leder komite for livsløp
Kontrollutvalg email Halvor Bueng leder
Kontaktperson email Vibeke Stjern ordfører
 

Demografi

Antall innbyggere 3242
Areal 955 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 8
SP-logo SP 5
H-logo H 3
KrF-logo KrF 2
FrP-logo FrP 2
V-logo V 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
SP-logo SP 2
H-logo H 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!