Namsos kommune

Namsos er en by og kommune som er plassert midt i Nord-Trøndelag. Kommunen strekker seg fra storhavet til fjellet . Skolebyen i Namdalen som betjener et stort omland med et rikt tilbud av private og offentlige servicetilbud. Kommunen ligger innerst i Namsenfjorden hvor lakseelva Namsen renner ut. Kommunen har svært stor elgbestand, og i sentrum av byen står statuen "Elgen" av Skule Waksvik. Namsos lufthavn er kommunens egen flyplass Byen har et stort musikkmiljø og blir populært kalt Rock City. Hvert år arrangeres Namsos rockefestival i kommunen
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ketil Sørvig rådmann
Økonomi email Erik Fossland Lænd økonomisjef
IT email Ivar Stenvik IT- sjef
Teknisk email Ståle Ruud teknisk sjef/brannsjef
Revisjon (ekstern) email Sissel Bergin Mikalsen distriktsrevisor
Ordfører email Arnhild Holstad ordfører
Varaordfører email Amund Lein varaordfører
Formannskapssekretær email Tine Nermark Johnsen 1. konsulent
Kommunelege email Haldor Holien kommuneoverlege MNS samkommune
Servicetorg email Sigrun Mosand leder servicetorget
Skole/barnehage/oppvekst email Svein Arild Rye oppvekstsjef
Helse/omsorg/sosial email Morten Sommer helse- og omsorgsjef
Brann og beredskap email Ståle Ruud teknisk sjef/brannsjef
 

Demografi

Areal 778 km²
Antall innbyggere 13010
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 13
H-logo H 4
SV-logo SV 3
SP-logo SP 2
FrP-logo FrP 2
V-logo V 2
KrF-logo KrF 1
   

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 1 005 451 -3,8% 1 044 889 -3,8% 1 086 534
Herav rammetilskudd 369 753 -1,8% 376 356 -6,8% 403 807
Sum driftsutgifter 1 032 074 -0,4% 1 035 801 5,1% 985 904
Driftsresultat 29 263
Sum ekst. Finansinntekter 3 201 2,4% 3 126 -32,6% 4 639
Sum ekst. Finanskostnader 57 624 1,7% 56 646 7,3% 52 798
Netto driftsresultat 21 751
Sum avsetninger 13 466 123,4% 6 029 -48,2% 11 633
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 14 777 36,2% 10 849 63,6% 6 633
Sum utgifter 72 469 51,9% 47 704 65,5% 28 822
Finanseringsbehov 81 104 3,3% 78 528 71,5% 45 798
Sum finansiering 74 699 -4,9% 78 525 71,5% 45 790

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 169 903 -4,7% 178 317 -23,2% 232 142
Sum anleggsmidler 2 093 082 -4,8% 2 199 227 -4,6% 2 305 806
Sum kortsiktig gjeld 136 701 9,5% 124 836 -3,9% 129 958
Sum langsiktig gjeld 2 077 008 -7,8% 2 253 093 -5,4% 2 382 794
Bokført egenkapital 49 281 25 192
Sum eiendeler 2 262 985 -4,8% 2 377 544 -6,3% 2 537 948
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 5
SV-logo SV 1
V-logo V 1
KrF-logo KrF 1
H-logo H 1
SP-logo SP 1
FrP-logo FrP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!