Verdal kommune

Verdal kommune er en industri og landbrukskommune i Nord Trøndelag. Det store Verdalsvassdraget dominerer kommunen og Verdal har flere topper, høyeste fjell er Løysmundhatten 1090 m.o.h. Kulturlivet i Verdal er aktivt med Olsok-dagene på Stiklestad og Vømmølfestivalen. Kommunen er også kjent for å ha et amatørteatermiljø der flere av Norges mest kjente skuespillere startet sin karriere.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Jostein Grimstad rådmann
Leder email Jostein Grimstad rådmann
Revisjon (ekstern) email KomRev Trøndelag IKS
Ordfører email Bjørn Iversen ordfører
Varaordfører email Silje Heggdal Sjøvold varaordfører
Formannskapssekretær email Line Therese Ertsås formannskapsekretær
Kommunalsjef email Frode Kvitem kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef email Trond Selseth kommunalsjef samfunnsutvikling
Kommunalsjef email Anne Kari Heugdahl kommunalsjef helse, omsorg og velferd
Kontaktperson email Bjørn Iversen ordfører
 

Demografi

Antall innbyggere 14890
Areal 1548 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 15
SP-logo SP 11
H-logo H 3
V-logo V 1
MDG 1
FrP-logo FrP 1
KrF-logo KrF 1
SV-logo SV 1
Uah 1
   

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 975 691 -3,4% 1 010 122 -4,0% 1 052 743
Herav rammetilskudd 415 475 -2,0% 424 080 -1,9% 432 385
Sum driftsutgifter 929 689 -7,7% 1 007 764 -3,2% 1 041 412
Driftsresultat 46 002 1 400,9% 3 065 -70,8% 10 497
Sum ekst. Finansinntekter 7 484 -6,3% 7 986 5,7% 7 553
Sum ekst. Finanskostnader 66 129 -7,0% 71 091 3,0% 69 012
Netto driftsresultat 21 398
Sum avsetninger 36 647 78,9% 20 479 38,0% 14 841
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 18 011 2 857,5% 609 -94,4% 10 894
Sum utgifter 110 205 73,2% 63 616 -15,9% 75 644
Finanseringsbehov 144 294 45,0% 99 525 -28,4% 138 950
Sum finansiering 144 289 49,9% 96 279 -22,8% 124 759

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 212 265 -8,4% 231 759 25,4% 184 784
Sum anleggsmidler 2 006 799 -7,2% 2 161 773 -6,8% 2 318 331
Sum kortsiktig gjeld 130 991 -2,6% 134 438 -2,6% 138 028
Sum langsiktig gjeld 2 078 901 -7,6% 2 248 955 -4,5% 2 355 843
Bokført egenkapital 9 175 -9,5% 10 134 9,6% 9 248
Sum eiendeler 2 219 064 -7,3% 2 393 532 -4,4% 2 503 115
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 3
SP-logo SP 3
H-logo H 1
KrF-logo KrF 1
V-logo V 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!