Meløy kommune - Norges Kommunekalender

Meløy kommune

Meløy er den nordligste kommunen på Helgeland og ligger ved kysten midt i Nordland, omlag 12 mil sør for Bodø. Kommunen har, med sine 873 kvadratkilometer, mange aktive og livskraftige bygder, en rekke tettsteder og flere bebodde øyer. Ørnes er kommunens administrasjonssenter og trafikknutepunkt. Her finnes det meste av offentlige og private tjenester. Meløy har et variert næringsliv med industri, landbruk, fiske, fiskeoppdrett, kraftproduksjon og servicenæringer som viktige elementer.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Adelheid Buschmann Kristiansen rådmann
Leder email Adelheid Buschmann Kristiansen rådmann
Økonomi email Eva Stokvik økonomisjef
IT email Jon-Morten Stenvik Fagleder IKT
Adm./Org./Personal email André Edvardsen Organisasjonssjef
Teknisk email Frank Holdal Fung. leder Plan og kommunalteknisk
Informasjon/Samfunn email Connie Slettan Olsen Kommunikasjonsrådgiver
Innkjøp email Stein Gaute Endal controller
Revisjon (ekstern) email Salten kommunerevisjon
Ordfører email Sigurd Stormo Ordfører
Varaordfører email Lisbeth Selstad Amunden varaordfører
Formannskapssekretær email Linda-Johanne Marken Strøm Formannskapssekretær
Kommunalteknikk email Merethe Skille leder plan og kommunalteknikk
Kommunalsjef email Marit Buvik kommunalsjef oppvekst
Kommunelege email Christian Rokseth Kommunelege I
Kultur/miljø email Grete Stenersen fagleder kultur
Helse/omsorg/sosial email Ann-Karin Lillehaug Leder Nav Meløy
Skole/barnehage/oppvekst email Marit Buvik kommunalsjef oppvekst
Helse/omsorg/sosial email Kristin Eide Holdal Kommunalsjef helse og omsorg
Servicetorg email Inger-Lise Myrvang Fagleder
Eiendom email Kjell-Gunnar Isaksen Eiendomssjef
Landbruk email Eli Forthun fagleder landbruk
Brann og beredskap email Salten Brann IKS
 

Demografi

Antall innbyggere 6306
Areal 871 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 7
H-logo H 5
SP-logo SP 4
FrP-logo FrP 2
KrF-logo KrF 2
Fellesliste Andre 1
SV-logo SV 1
 

Forespørsler

Frist Tittel
30.10.2019 Maskintjeneste avtale
 

Formannskapet

Representanter
H-logo H 2
AP-logo AP 2
FrP-logo FrP 1
SV-logo SV 1
SP-logo SP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!