Rana kommune

Frodige Rana, regionsenteret på Helgeland
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Robert Pettersen Rådmann
Leder email Robert Pettersen Rådmann
Øvrig ledelse email Svein Tore Nordhagen Havnefogd
IT email Geir Tore Klæbo Fagleder IKT
Adm./Org./Personal email Hege Nygård HR-sjef
Teknisk email Jan Erik Furunes Teknisk sjef
Informasjon/Samfunn email Geir Gisnås informasjonssjef
Innkjøp email Tore Kolstad Innkjøpssjef
Juridisk email Gislaug Øygarden Kommuneadvokat
Ordfører email Geir Waage Ordfører
Varaordfører email Linda V. Eide Varaordfører
Kommunalteknikk email Hilde Sandstedt Leder VA
Skole/barnehage/oppvekst email Lillian Nærem Skolesjef
Skole/barnehage/oppvekst email Anita Vonstad Barnehagesjef
Servicetorg email Ole Petter Rundhaug
Kultur/miljø email Hilde Rokkan Kultursjef
Helse/omsorg/sosial email Ann Jorid Virik Omsorgssjef
Helse/omsorg/sosial email Kåre Nordnes Helse- og sosialsjef
Biblioteksjef email Rita Jørgensdatter Biblioteksjef
Bygg/vedlikehold email Karsten Holgersen Bygningssjef
Drift email Ståle Lysfjord Bydriftsjef
Eiendom email Dag Arnfinn Nilsen
Landbruk email Torhild Jakobsen Landbrukssjef
Jordbruk email Torhild Jakobsen Landbrukssjef
Brann og beredskap email Frode Thomassen Brannsjef
Kommunekasserer email Per Svartvatn Kemner
 

Demografi

Antall innbyggere 26030
Areal 4463 km²
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 1 722 876 -9,6% 1 906 392 -1,8% 1 942 048
Herav rammetilskudd 645 946 -3,8% 671 461 -3,5% 695 518
Sum driftsutgifter 1 685 826 -9,2% 1 856 832 -2,9% 1 911 369
Driftsresultat 37 050 -25,1% 49 457 61,8% 30 576
Sum ekst. Finansinntekter 55 795 33,2% 41 894 -21,8% 53 580
Sum ekst. Finanskostnader 103 401 -3,7% 107 396 -3,7% 111 511
Netto driftsresultat 44 185 0,4% 44 026 19,4% 36 883
Sum avsetninger 52 449 -55,6% 118 233 113,7% 55 334
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 14 849 -33,4% 22 293 -75,3% 90 105
Sum utgifter 71 995 -44,1% 128 686 -30,1% 183 970
Finanseringsbehov 489 697 70,3% 287 517 19,7% 240 294
Sum finansiering 439 680 52,9% 287 512 19,7% 240 293

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 1 196 096 5,1% 1 138 309 -5,7% 1 206 987
Sum anleggsmidler 4 132 827 -6,9% 4 439 597 -5,3% 4 687 738
Sum kortsiktig gjeld 503 829 -8,1% 548 405 0,2% 547 195
Sum langsiktig gjeld 3 997 778 -4,9% 4 203 706 -6,2% 4 480 709
Bokført egenkapital 827 419 0,2% 825 797 -4,7% 866 819
Sum eiendeler 5 328 923 -4,5% 5 577 906 -5,4% 5 894 725
Antall årsverk

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!