Saltdal kommune - Norges Kommunekalender

Saltdal kommune

Saltdal kommune ligger i Salten i Nordland fylke. Saltdals kommunesenter ligger på Rognan. De største bedriftene i kommunen er kabelfabrikken Nexans som har rundt 230 personer sitt daglige virke, og Saltdalshytta som er Norges største hyttefabrikk. De leverer også hus og ansetter stadig folk. Saltdal kommune har et variert kulturliv, og gode oppvekstvilkår.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ronny Seljeseth rådmann
Leder email Ronny Seljeseth rådmann
Økonomi email Pål Viggo Mortensen økonomisjef
IT email Terje Furumo IT-ansvarlig
Adm./Org./Personal email Bente Strømsnes HR Sjef
Adm./Org./Personal email Anita Paulsen organisasjonsrådgiver
Teknisk email Stein Kåre Orø virksomhetsleder teknisk drift
Revisjon (ekstern) email Salten Kommunerevisjon IKS
Ordfører email Rune Berg (SP) ordfører
Varaordfører email Sverre Breivik (SL) varaordfører
Kommunalsjef email Stein Ole Rørvik kommunalleder helse og omsorg
Kommunalsjef email Elfrid Boine kommunalleder oppvekst og kultur
Kommunelege email Kjell Gunnar Skodvin kommuneoverlege
Skole/barnehage/oppvekst email Ann-Elin Edvardsen virksomhetsleder barnehage
Skole/barnehage/oppvekst email Ketil Monssen virksomhetsleder Rognan ungd.skole
Helse/omsorg/sosial email Mona Eriksen Storteig virksomhetsleder omsorg
Servicetorg email Lisa Grimstad daglig leder
Skole/barnehage/oppvekst email Morten Ludviksen virksomhetsleder Rognan barneskole
Helse/omsorg/sosial email Victoria Nikolaisen leder Nav
Helse/omsorg/sosial email Marit Nybakk virksomhetsleder helse
Kultur/miljø email Eva Ruth Spørck virksomhetsleder kultur
Skole/barnehage/oppvekst email Andreas Nygård virksomhetsleder Røkland skole
Skole/barnehage/oppvekst email Elfrid Boine kommunalleder oppvekst og kultur
Bygg/vedlikehold email Leif-Inge Almo virksomhetsleder byggforvaltning
Drift email Stein Kåre Orø virksomhetsleder teknisk drift
Brann og beredskap email Salten Brann IKS
Utvikling email Ivar Skogset virksomhetsleder plan og utvikling
 

Demografi

Antall innbyggere 4642
Areal 2213 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 7
FrP-logo FrP 4
AP-logo AP 4
Rødt-logo Rødt 2
H-logo H 2
BL-logo BL 2

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!