Steigen kommune - Norges Kommunekalender

Steigen kommune

-KYST SOM GIR LYST! Landbruk, havbruk og fiske er ryggraden i kommunens næringsliv. I nyere tid er oppdrettsnæringen blitt en del av næringslivet. I tillegg har Steigen et stort antall småe og store bedrifter.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Tordis Sofie Langseth rådmann
Leder email Tordis Sofie Langseth rådmann
Økonomi email Turid Markussen økonomileder
IT email Even Bård Lund IT konsulent
Adm./Org./Personal email Dag Robertsen personalsjef
Teknisk email Andreas Sletten leder plan, utvikling og drift
Revisjon (ekstern) email Per A. Andersen ansvarlig revisor Salten kommunerevisjon IKS
Ordfører email Asle Schrøder ordfører
Varaordfører email Arne B. Vaag varaordfører
Helse/omsorg/sosial email Nina Haugli leder helse og omsorg
Helse/omsorg/sosial email Ingrid Løken leder hjemmetjenesten
Helse/omsorg/sosial email Anne-Lise Dreyer leder sykehjem
Skole/barnehage/oppvekst email Kenneth Holen leder oppvekst
Politisk sekretær email Elin Grytøyr formannskapssekretær
 

Demografi

Antall innbyggere 2554
Areal 1012 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 5
AP-logo AP 4
H-logo H 2
Rødt-logo Rødt 2
V-logo V 1
SV-logo SV 1
PP-logo PP 1
FrP-logo FrP 1
 

Formannskapet

Representanter
SP-logo SP 2
AP-logo AP 1
V-logo V 1
Rødt-logo Rødt 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!