Sømna kommune - Norges Kommunekalender

Sømna kommune

Sømna kommune er en av fem kommuner på Sør-Helgeland og ligger helt sør på Helgelandskysten. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø både når det gjelder sommer og vinter aktiviteter. I tillegg har kommunen et aktivt kulturliv. Kommunesentret Vik ligger midt i kommunen. Brønnøysund med lufthavn og hurtigruteanløp ligger 40 km fra kommunesentret Vik.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Øystein Johannessen rådmann
Leder email Øystein Johannessen rådmann
Økonomi email Ben Andre Graven økonomisjef
Teknisk email Nils Ivar Sund enhetsleder teknisk og eiendom
Revisjon (ekstern) email Revisjon Midt Norge SA ansvarlig revisor
Ordfører email Andrine Solli Oppegaard ordfører
Varaordfører email Gunder Strømberg varaordfører
Formannskapssekretær email Gro Steen formannskapssekr.
Helse/omsorg/sosial email Guro Knygh enhetsleder pleie- og omsorg
Kontrollutvalg email Arne Finset leder
Kultur/miljø email Eline Monsen enhetsleder kultur og velferd
Helse/omsorg/sosial email Laila Estensen enhetsleder helse
Eiendom email Nils Ivar Sund enhetsleder teknisk og eiendom
Landbruk email Nils Anton Nyborg enhetsleder næring og landbruk
 

Demografi

Antall innbyggere 2013
Areal 193 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 7
AP-logo AP 5
TvP 4
FrP-logo FrP 1
 

Formannskapet

Representanter
Fellesliste Andre 3
SP-logo SP 2

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!