Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Kjell Idar Berg rådmann
Ass. rådmann email Asbjørn Horn kommunalsjef
Øvrig ledelse email Ann-Helen Ernstsen havnesjef
IT email Jack Liland leder IKT
Adm./Org./Personal email Irene Hansen personalleder
Teknisk email Karl Erik Nystad leder samfunn og teknikk
Revisjon (intern) email Else-Annie Hansen ansvarlig revisor
Revisjon (ekstern) email Raymond Stenberg revisor
Ordfører email Remi Solberg ordfører
Varaordfører email Anne Sand varaordfører
Kommunalsjef email Lars Pleym Ludvigsen kommunalsjef omsorg
Kommunalsjef email Liv F. Lauvmann kommunalsjef utdanning
Skole/barnehage/oppvekst email Tor Arntzen pedagogisk konsulent
Servicetorg email Erik Magnus Samland leder infoenheten
Kultur/miljø email Richard Brattli leder kultur
Eiendom email Arild Jakobsen leder Vestvågøy Eiendomsdrift
Brann og beredskap email Ragnhild Sæbø brannvernleder
Kontrollkomite leder email Wenche Bolle leder kontrollkomité
Politisk sekretær email Evy Rita Holmen politisk sekretær
 

Demografi

Antall innbyggere 11200
Areal 423 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 11
H-logo H 8
SP-logo SP 5
FrP-logo FrP 3
SV-logo SV 2
KrF-logo KrF 2
Uah 1
MDG 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 789 667 -9,2% 869 351 6,6% 815 838
Herav rammetilskudd 342 808 -1,7% 348 823 -1,1% 352 692
Sum driftsutgifter 761 124 -11,4% 859 085 1,9% 843 225
Driftsresultat 28 543 178,0% 10 266
Sum ekst. Finansinntekter 9 464 -5,3% 9 991 15,1% 8 682
Sum ekst. Finanskostnader 38 802 -18,3% 47 507 16,9% 40 633
Netto driftsresultat 9 056 951,8% 861
Sum avsetninger 16 834 0,2% 16 806 129 176,9% 13
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 6 099 -16,2% 7 280 -82,1% 40 705
Sum utgifter 57 449 -4,3% 60 056 43,7% 41 800
Finanseringsbehov 123 990 35,6% 91 410 430,9% 17 217
Sum finansiering 102 452 12,1% 91 409 430,9% 17 217

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 189 137 -24,1% 249 336 34,3% 185 615
Sum anleggsmidler 1 661 790 -7,7% 1 801 297 2,7% 1 754 653
Sum kortsiktig gjeld 84 393 -48,7% 164 539 1,4% 162 204
Sum langsiktig gjeld 1 613 842 -8,4% 1 761 113 3,6% 1 700 396
Bokført egenkapital 152 692 22,2% 124 981 60,9% 77 668
Sum eiendeler 1 850 927 -9,7% 2 050 633 5,7% 1 940 268
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
H-logo H 2
SP-logo SP 1
KrF-logo KrF 1
SV-logo SV 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!