Balsfjord Kommune

Balsfjord kommune ligger i Troms fylke. Kommunens viktigste næringer er landbruk og tilknyttet industri. Storsteinnes er Balsfjords kommunesenter, der ligger Fjordmuseet som viser naturhistorie. Den fiskerike fjorden Malangen er et populært område for ferie og hytteliv.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ellen Beate Lundberg rådmann
Leder email Ellen Beate Lundberg rådmann
Økonomi email Else Marie Hamnvik fagleder økonomi
Økonomi email Hans Hugo Henriksen enhetsleder Økonomi/interntjenesten
Salg email Therese Pettersen sekretær
Innkjøp email Hans Hugo Henriksen enhetsleder Økonomi/interntjenesten
Revisjon (ekstern) email KomRev Nord
Ordfører email Gunda Johansen ordfører
Varaordfører email Odd Ronald Nilsen varaordfører
Kommunalteknikk email Oddvar Larsen daglig leder Balsfjord kommunalteknikk
Kommunalsjef email John Vegard Gystad plan og utvikling
Kommunalsjef email Karin Friborg Berger (helse, pleie og omsorg, sosial, barnevern)
Kommunelege email Idar Lettrem Kommunelege 1
Servicetorg email Therese Pettersen sekretær
Biblioteksjef email Geir Holmstad biblioteksjef
Landbruk email Tromsøregionens landbruksforvaltning
Kommunekasserer email Greta Johnsen skatteoppkrever
 

Demografi

Antall innbyggere 5685
Areal 1494 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 12
SP-logo SP 3
H-logo H 3
FrP-logo FrP 2
KrF-logo KrF 1
 

Forespørsler

Frist Tittel
15.12.2017 NAV-kontorer Nordkjosbotn
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 4
FrP-logo FrP 1
H-logo H 1
SP-logo SP 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!