Balsfjord kommune - Norges Kommunekalender

Balsfjord kommune

Balsfjord kommune ligger i Troms fylke. Kommunens viktigste næringer er landbruk og tilknyttet industri. Storsteinnes er Balsfjords kommunesenter, der ligger Fjordmuseet som viser naturhistorie. Den fiskerike fjorden Malangen er et populært område for ferie og hytteliv.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Rigmor M. Richardsen rådmann
Leder email Rigmor M. Richardsen rådmann
Økonomi email Steffen Kvien økonomirådgiver
Økonomi email Else Marie Hamnvik økonomirådgiver
Innkjøp email Hans Hugo Henriksen enhetsleder Økonomi/interntjenesten
Revisjon (ekstern) email KomRev Nord
Ordfører email Gunda Johansen ordfører
Varaordfører email Odd Ronald Nilsen varaordfører
Kommunalteknikk email Oddvar Larsen daglig leder Balsfjord kommunalteknikk
Kommunalsjef email John Vegard Gystad
Kommunelege email Idar Lettrem Kommunelege 1
Servicetorg email Therese Pettersen arkivleder
Biblioteksjef email Geir Holmstad biblioteksjef
Landbruk email Jørgen Bjørkli fagleder landbruk
Kommunekasserer email Anna S. Mortensen skatteoppkrever
 

Demografi

Antall innbyggere 5621
Areal 1494 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 12
SP-logo SP 3
H-logo H 3
FrP-logo FrP 2
KrF-logo KrF 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 4
H-logo H 1
FrP-logo FrP 1
SP-logo SP 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!