Balsfjord kommune - Norges Kommunekalender

Balsfjord kommune

Balsfjord kommune ligger i Troms fylke. Kommunens viktigste næringer er landbruk og tilknyttet industri. Storsteinnes er Balsfjords kommunesenter, der ligger Fjordmuseet som viser naturhistorie. Den fiskerike fjorden Malangen er et populært område for ferie og hytteliv.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Einar Nøstvik Guleng Kst.rådmann:
Leder email Einar Nøstvik Guleng Kst.rådmann:
Økonomi email Hans Hugo Henriksen enhetsleder Økonomi/interntjenesten
Innkjøp email Hans Hugo Henriksen enhetsleder Økonomi/interntjenesten
Revisjon (ekstern) email KomRev Nord
Ordfører email Gunda Johansen ordfører
Varaordfører email Odd Ronald Nilsen varaordfører
Kommunalsjef email John Vegard Gystad Plan og utvikling
Kommunalteknikk email Oddvar Larsen daglig leder Balsfjord kommunalteknikk
Kommunelege email Idar Lettrem Kommunelege 1
Helse/omsorg/sosial email Jeanette Karlsen Skogeng enhetsleder sykehjem
Servicetorg email Therese Pettersen arkivleder
Skole/barnehage/oppvekst email Lillian Pedersen rådgiver skole/barnehage
Biblioteksjef email Geir Holmstad biblioteksjef
Kommunekasserer email Anna S. Mortensen skatteoppkrever
 

Demografi

Antall innbyggere 5621
Areal 1494 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 12
H-logo H 3
SP-logo SP 3
FrP-logo FrP 2
KrF-logo KrF 1
 

Forespørsler

Frist Tittel
03.10.2019 Nordkjosbotn Barnehage
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 4
SP-logo SP 1
H-logo H 1
FrP-logo FrP 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!