Balsfjord kommune

Balsfjord kommune ligger i Troms fylke. Kommunens viktigste næringer er landbruk og tilknyttet industri. Storsteinnes er Balsfjords kommunesenter, der ligger Fjordmuseet som viser naturhistorie. Den fiskerike fjorden Malangen er et populært område for ferie og hytteliv.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Ellen Beate Lundberg rådmann
Økonomi email Hans Hugo Henriksen enhetsleder Økonomi/interntjenesten
Økonomi email Else Marie Hamnvik fagleder økonomi
Salg email Therese Pettersen sekretær
Innkjøp email Hans Hugo Henriksen enhetsleder Økonomi/interntjenesten
Revisjon (ekstern) email KomRev Nord
Ordfører email Gunda Johansen ordfører
Varaordfører email Odd Ronald Nilsen varaordfører
Formannskapssekretær email Mette Toftaker konsulent
Kommunalsjef email Wenche Lundberg Riise (skole, sfo, barnehage, bibliotek/musikkskole)
Kommunalteknikk email Oddvar Larsen daglig leder
Kommunalsjef email Karin Friborg Berger (helse, pleie og omsorg, sosial, barnevern)
Kommunelege email Idar Lettrem Kommunelege 1
Servicetorg email Therese Pettersen sekretær
Biblioteksjef email Geir Holmstad biblioteksjef
Landbruk email Tromsøregionens landbruksforvaltning
Kommunekasserer email Greta Johnsen skatteoppkrever
 

Demografi

Areal 1494 km²
Antall innbyggere 5720
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 12
SP-logo SP 3
H-logo H 3
FrP-logo FrP 2
KrF-logo KrF 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 412 408 -8,4% 450 333 -2,3% 460 899
Herav rammetilskudd 203 133 -3,8% 211 263 -1,9% 215 377
Sum driftsutgifter 397 088 -7,7% 430 038 -1,1% 434 763
Driftsresultat 15 320 11,9% 13 688 -23,6% 17 907
Sum ekst. Finansinntekter 2 971 -13,7% 3 443 2,0% 3 374
Sum ekst. Finanskostnader 28 374 -9,6% 31 371 14,5% 27 407
Netto driftsresultat 6 389 67,9% 3 806 -71,4% 13 301
Sum avsetninger 17 324 -16,9% 20 847 51,8% 13 734
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 779 -80,2% 3 926 -95,1% 80 044
Sum utgifter 30 000 -54,2% 65 460 -34,0% 99 107
Finanseringsbehov 48 190 -38,8% 78 793 73,4% 45 438
Sum finansiering 48 192 -40,4% 80 841 62,7% 49 691

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 127 136 -4,9% 133 749 2,0% 131 142
Sum anleggsmidler 964 059 -7,8% 1 045 954 -10,9% 1 173 961
Sum kortsiktig gjeld 66 246 -9,6% 73 301 -4,5% 76 778
Sum langsiktig gjeld 973 579 -9,0% 1 070 017 -2,2% 1 094 354
Bokført egenkapital 51 371 40,5% 36 554 -72,8% 134 206
Sum eiendeler 1 091 195 -7,5% 1 179 703 -9,6% 1 305 103
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 4
SP-logo SP 1
H-logo H 1
FrP-logo FrP 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!