Dyrøy kommune - Norges Kommunekalender

Dyrøy kommune

Dyrøy kommune er en kommune i Troms bestående av Dyrøya og en fastlandsdel skilt fra hverandre av Dyrøysundet. Kommunen har god forbindelse til store deler av landet via E 6, og hurtigbåtforbindelse med Harstad og Tromsø. De viktigste næringene i kommunen er husdyrhold og melkeproduksjon.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Tore Uthaug Rådmann
Leder email Tore Uthaug Rådmann
Øvrig ledelse email Stig Stokkland Leder for omstillingsprogrammet
Øvrig ledelse email Frank Moldvik rådgiver plan og næring
Øvrig ledelse email Kjell Jostein Lillegård Integreringskoordinator
Økonomi email Unn Tove Bakkevoll Enhetsleder økonomi
Adm./Org./Personal email Elin Meleng Blomseth Enhetsleder, personal og servicetorg
Teknisk email Geir Fjellberg Enhetsleder teknisk
Revisjon (ekstern) email KomRev Nord ansvarlig revisor
Ordfører email Marit Alvig Espenes (Ap) Ordfører
Varaordfører email Rakel Jensen (H) Varaordfører
Kommunalsjef email Karl Johan Olsen kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef email Håvard Johnsen kommunalsjef oppvekst og kompetanse
Helse/omsorg/sosial email Noeline Goos Enhetsleder pleie og omsorg
Skole/barnehage/oppvekst email May Elin Hals Enhetsleder skole/SFO
Helse/omsorg/sosial email Håkon Einar Haug Leder NAV Dyrøy
Skole/barnehage/oppvekst email Nina Bolle Enhetsleder Dyrøy barnehage
Skole/barnehage/oppvekst email Venke Heide Enhetsleder skole/SFO
Landbruk email Ragnvald Tollefsen fagleder landbruk
Kommunekasserer email Aud Kastnes skatteoppkrever
 

Demografi

Antall innbyggere 1127
Areal 293 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 6
SP-logo SP 5
FrP-logo FrP 2
H-logo H 1
Uah 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
SP-logo SP 2
H-logo H 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!