Dyrøy Kommune

Dyrøy kommune er en kommune i Troms bestående av Dyrøya og en fastlandsdel skilt fra hverandre av Dyrøysundet. Kommunen har god forbindelse til store deler av landet via E 6, og hurtigbåtforbindelse med Harstad og Tromsø. De viktigste næringene i kommunen er husdyrhold og melkeproduksjon.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Erla Sverdrup rådmann
Leder email Erla Sverdrup rådmann
Øvrig ledelse email Frank Moldvik rådgiver plan og næring
Økonomi email Unn Tove Bakkevoll enhetsleder økonomi
Adm./Org./Personal email Elin Meleng Blomseth enhetsleder, personal og servicetorg
Teknisk email Geir Fjellberg enhetsleder teknisk
Revisjon (ekstern) email KomRev Nord ansvarlig revisor
Ordfører email Marit Alvig Espenes ordfører
Varaordfører email Stig Stokkland varaordfører
Kontrollutvalg email Per Gunnar Chruickshank leder
Skole/barnehage/oppvekst email May Elin Hals enhetsleder skole/SFO
Helse/omsorg/sosial email Tove Utmo enhetsleder pleie og omsorg
Helse/omsorg/sosial email Håkon Einar Haug leder NAV Dyrøy
Servicetorg email Marlin Antonsen fagleder servicetorg
Skole/barnehage/oppvekst email Nina Bolle enhetsleder Dyrøy barnehage
Tjenesteutvalg email Karl Johan Olsen leder oppvekst og omsorgsutvalg
Landbruk email Ragnvald Tollefsen fagleder landbruk
Kommunekasserer email Aud Kastnes skatteoppkrever
Politisk sekretær email Marlin Antonsen fagleder servicetorg
 

Demografi

Antall innbyggere 1143
Areal 293 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 5
FrP-logo FrP 4
H-logo H 2
SP-logo SP 2
SV-logo SV 1
Fellesliste Andre 1
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
Fellesliste Andre 1
FrP-logo FrP 1
SP-logo SP 1
SV-logo SV 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!