Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Torbjørn Simonsen rådmann
Økonomi email Bjørn Tore Sørensen økonomisjef
Adm./Org./Personal email Lars Moen lønn og personalleder
Teknisk email Jan-Egil Strand driftsleder
Ordfører email Helene Berg Nilsen ordfører
Varaordfører email Odd Are Hansen varaordfører
Kommunelege email Barbro Hætta kommunelege
Servicetorg email Laila Kristoffersen koordinator servicekontor
Biblioteksjef email Melita Båfjord bibl.ansv.
Bygg/vedlikehold email Arnljot Dybvik driftsleder
Utvikling email Torunn Wilhelmsson næringssjef
 

Demografi

Areal 466 km²
Antall innbyggere 2951
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 6
H-logo H 6
V-logo V 1
SV-logo SV 1
Rødt-logo Rødt 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum driftsinntekter 240 320 -2,0% 245 222 -4,2% 255 976
Herav rammetilskudd 113 947 -4,8% 119 642 -3,2% 123 609
Sum driftsutgifter 231 231 -5,3% 244 109 -4,6% 255 918
Driftsresultat 9 089
Sum ekst. Finansinntekter 3 633 199,5% 1 213 -60,5% 3 068
Sum ekst. Finanskostnader 13 707 -4,7% 14 377 -1,2% 14 546
Netto driftsresultat 7 300
Sum avsetninger 9 996 27,4% 7 846 75,0% 4 484
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum inntekter 7 802 10,7% 7 049 2,5% 6 876
Sum utgifter 21 622 64,9% 13 114 -61,1% 33 746
Finanseringsbehov 19 680 50,8% 13 049 -54,9% 28 937
Sum finansiering 19 679 50,8% 13 049 -54,9% 28 940

Balanseregnskap 2012 ~ 2013 ~ 2014
Sum omløpsmidler 62 250 -4,3% 65 019 -18,9% 80 141
Sum anleggsmidler 578 567 -2,2% 591 491 -7,6% 640 153
Sum kortsiktig gjeld 31 495 -0,8% 31 757 -29,8% 45 247
Sum langsiktig gjeld 556 769 -4,5% 582 869 -6,2% 621 583
Bokført egenkapital 52 419 25,2% 41 881 -21,7% 53 464
Sum eiendeler 640 817 -2,4% 656 510 -8,9% 720 294
Antall årsverk
 

Formannskapet

Representanter
H-logo H 2
AP-logo AP 2
SV-logo SV 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!