Anbud - Norges Kommunekalender

Ditt søk ga 114 treff

Dine valg

  • Du har ikke foretatt noen valg
Publisert Tittel Frist Oppdragsgiver
16.01.2019 Prøvetaking og analyse av avløpsvann i kommunale avløpsanlegg 12.02.2019 Trondheim kommune
16.01.2019 Kontrakt nr. 3: Langsgående vegoppmerking med sprayet termoplast i Region midt 2019 15.02.2019 Statens vegvesen
16.01.2019 Kontrakt nr. 1: Tverrgående vegoppmerking 2019 i Region midt 15.02.2019 Statens vegvesen
16.01.2019 St.Hansåsen sykehjem - opppussing/ombygging 08.02.2019 Porsgrunn kommune
16.01.2019 Kontrakt 5: Fresing for vegoppmerking 2019 i Region midt - maskinell utførelse. 15.02.2019 Statens vegvesen
16.01.2019 Totalentreprise FDV-Bygg Lomtjønn 12.02.2019 Vennesla Kommune
16.01.2019 219595 Nye avløpspumpestasjoner Berghusvn, Teknologivn, Skjerven og Øverby - Gjøvik kommune 31.01.2019 Gjøvikregionen - Anskaffelser for Gjøvik kommune
16.01.2019 Rammeavtale for kjøp av lyskilder 04.02.2019 Rogaland Fylkeskommune
16.01.2019 Oppføring av ny tomannsbolig etter brann Norengveien 46-48, 9310 Sørreisa 18.02.2019 Sørreisa kommune
15.01.2019 Myrvoll stasjon - Entreprise 3 - Fase 4 og 5 14.02.2019 Norconsult AS
15.01.2019 Fv. 63 Holdeplasser Linge 12.02.2019 Statens vegvesen
15.01.2019 18/29354 Kjøp av byggeleder for Sandefjord Renseanlegg 25.02.2019 Sandefjord Kommune
14.01.2019 Vegoppmerking Region vest 2019 06.02.2019 Statens vegvesen
14.01.2019 Levering og montering av 4 forsterkede småhus/ hardbruksboliger på Vallermyrene i Porsgrunn 07.02.2019 Porsgrunn kommune
14.01.2019 Entreprise 6 avlastningsboliger 31.01.2019 Birkenes kommune
14.01.2019 Ny stamnettledning Sarpsborggata 05.02.2019 Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten
14.01.2019 900514 Strandvn RA - Solstrand V4643 08.02.2019 Tromsø Kommune - vann og avløp
14.01.2019 Omsorgsboliger Eide 15.02.2019 XPRO AS
14.01.2019 Rammeavtale rørleggerarbeider 2019 - 2021 22.01.2019 Sortland kommune
14.01.2019 Sunnhordland Museum utbedringer 01.02.2019 Multiconsult Norge AS
14.01.2019 Overføringsledninger vann- og avløp Nordkisa - Fjeldberg, Ullensaker kommune 28.01.2019 Ullensaker kommune
14.01.2019 Rammeavtale for VA arbeider sjø/skjærgård 28.02.2019 Kragerø Kommune
11.01.2019 Hovedvannledning Torp-Betania. Totalentreprise for No-Dig, styrt boring. 01.02.2019 Malvik kommune
11.01.2019 Omsorgsbustader Solplassen 11.02.2019 Osterøy kommune
10.01.2019 Avløpspumpestasjon Gjerstad 01.02.2019 Steinkjer Kommune
10.01.2019 Rundkjøring E10 og kommunal veg Lofoten handelspark 13.02.2019 Vestvågøy kommune
10.01.2019 Overbygg PS Godssentralen 12.02.2019 Sykkylven Energi AS
10.01.2019 Bygland kommune - Bygland rensedistrikt - Teknisk bygg 05.03.2019 Bygland kommune
10.01.2019 Rehabilitering veilys og tennskap Spydeberg kommune 07.02.2019 Spydeberg kommune
09.01.2019 Anbudskonkurranse fresing for vegmerking Region øst 2019 06.02.2019 Statens vegvesen

Legg til

Lagre søk

"Navn på søk" er lagret.

Dine lagrede søk finner du igjen på Min side.

Lukk

Meldingen din ble vellykket sendt!