Anbud - Norges Kommunekalender

Ditt søk ga 177 treff

Dine valg

  • Du har ikke foretatt noen valg
Publisert Tittel Frist Oppdragsgiver
10.07.2018 Entreprise E01-Bygg, Dyrøy utleiebygg 05.09.2018 Dyrøy Boligstiftelse
10.07.2018 Trykkøkestasjoner - Levering og montering - Våler kommune i Hedmark - Ny utlysing 23.08.2018 Våler Kommune
10.07.2018 RENO - renovering av fasade og utskifting av vinduer, HV bygg, Hammerfest 17.08.2018 Forsvarsbygg
09.07.2018 Rammeavtale for leveranse/kjøp av VA-materiell 30.08.2018 Orkdal kommune
09.07.2018 Anbud omlegging av tak og utvendig maling, bolig Grønvold 29.08.2018 Flå kommune
09.07.2018 Trykkøkestasjoner - Levering og montering - Våler kommune i Hedmark 23.08.2018 Våler Kommune i Solør
09.07.2018 Samlekontrakt E6 Sparbu - Mære gang- og sykkelveg, E14 Einangsmoen, kontrollplass og E6 Saursaunet busslomme 24.08.2018 Statens vegvesen
09.07.2018 Nybygg Konsmo Bibliotek 28.09.2018 Audnedal kommune
06.07.2018 Nye lokaler til Eidsvoll tannklinikk 18.09.2018 AFK eiendom FKF
06.07.2018 Nye lokaler til Strømmen tannklinikk 18.09.2018 AFK eiendom FKF
06.07.2018 Oppgradering av fv. 609 Kvernbergstunnelen og fv. 55 Tussviktunnelen 21.09.2018 Statens vegvesen Region vest
06.07.2018 Fv. 734 Håkull - Trovåg G/S 04.10.2018 Statens vegvesen
06.07.2018 Den Nationale Scene - Restaurering av tak: tømrer-, blikkenslager- og murarbeider 27.08.2018 Sweco Norge AS (Hovedenhet)
06.07.2018 Anskaffelse - Rehabilitering og oppgradering av Kurland skole (V1803) 27.08.2018 Lørenskog kommune
06.07.2018 Sportshall - midlertidig bygg - Eidskog U-skole 27.08.2018 Eidskog kommune
06.07.2018 «BATNFJORD SKULE, REHABILITERING OG OMBYGGING, 2018» 24.08.2018 Gjemnes kommune
06.07.2018 Totalentreprenør - Karlsborgveien 5 - rehabilitering av tak, kjeller og drenering 28.08.2018 Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF
06.07.2018 Totalentreprise tilbygg/ombygging Sigdal kommunehus 14.09.2018 Sigdal kommune
06.07.2018 Fasaderehabilitering Trondheimsveien 403 og 405 21.08.2018 Oslo kommune v/ Boligbygg Oslo KF
06.07.2018 Rammeavtale Lås, beslag, adgangskontroll og dørautomatikk 29.08.2018 Løten Kommune
05.07.2018 Dyrdalsfjellet høydebasseng, Maskin og elektro 20.08.2018 Askøy kommune
05.07.2018 Gang- og sykkelveg langs fv. 734 04.10.2018 Statens vegvesen
05.07.2018 VVA og grønt Sørbøhagane HUP1 22.08.2018 Sandnes tomteselskap KF
05.07.2018 218565 VA-anlegg Lena RA - Skreia RA, Entreprise E3: Smeby-Bilitt 16.08.2018 Gjøvikregionen - Anskaffelser for Østre Toten kommune
05.07.2018 Flomlys Florø stadion - Ny utlysing - Totalentreprise 07.09.2018 Flora kommune
05.07.2018 Utskifting av taktekke og etterisolering. Hall A Setermoen tekniske verksted. 16.08.2018 Forsvarsbygg
05.07.2018 Totalentreprise utviding Stranda skule 14.09.2018 Sund kommune
04.07.2018 Bruvedlikehold for Trøndelag søndre del 2018 27.08.2018 Statens vegvesen
04.07.2018 VA Skogmo-GRA E2 Ullensaker kommune 14.09.2018 Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid
04.07.2018 Haldens gate 23-29 - utskifting vinduer og oppmaling trapperom 22.08.2018 Trondheim kommune

Legg til

Lagre søk

"Navn på søk" er lagret.

Dine lagrede søk finner du igjen på Min side.

Lukk

Meldingen din ble vellykket sendt!