Anbud - Norges Kommunekalender

Ditt søk ga 130 treff

Dine valg

  • Du har ikke foretatt noen valg
Publisert Tittel Frist Oppdragsgiver
26.03.2019 Bruvedlikehold Nedre Buskerud 2019-2020 Samlekontrakt 30.04.2019 Statens vegvesen
26.03.2019 Høydebasseng Damtjern 08.05.2019 Eidsvoll Kommune
26.03.2019 Utbedring av kulvert og tappeluke i Vesle-Imsa i Stor-Elvdal kommune - ny utlysning 29.04.2019 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
26.03.2019 Asfaltarbeider - Hjartdal kommune 25.04.2019 Hjartdal kommune
26.03.2019 Omsorgsbustader Bandadalsplassen 30.04.2019 Stord Kommune
26.03.2019 Utbedring/ny veg Værøy kommune 22.04.2019 Værøy kommune
26.03.2019 Nytt personalbygg 06.05.2019 Hålogaland Ressursselskap IKS
26.03.2019 Hels Møre og Romsdal HF -Volda sjukehus - Renovering av tak 03.05.2019 Nordplan AS
25.03.2019 Vinjesenteret - Ombygging/påbygg 03.05.2019 Vinje kommune
25.03.2019 Samlekontrakt - Bruvedlikehold i Finnmark 2019 29.04.2019 Statens vegvesen
25.03.2019 Grini Barnehage, Fossum - Oppbygging av vernet uthus 26.04.2019 Bærum kommune, Eiendom
25.03.2019 Sanering VA Valmuevegen 2019 26.04.2019 Oppdal kommune
21.03.2019 Prosjekt 100038 - Akershus Bygg 3 - Entreprise innvendige arbeider 23.04.2019 Forsvarsbygg
21.03.2019 Nytt vannbehandlingsanlegg Granli VB - Entreprise for rentvannsbasseng (M2) 23.04.2019 GIVAS IKS
21.03.2019 Utvidelse av Porsanger Arbeidssamvirke AS 24.04.2019 Porsanger Arbeidssamvirke AS
20.03.2019 Ventilasjon Innlandet bosenter 07.05.2019 Hadsel Kommune
20.03.2019 Karlsøy kommune - Stakkvik boligfelt utbygging VVA 24.04.2019 NORDNORSK BYGGEKONTROLL AS
20.03.2019 Gjemnes Kirke, tak, 2019 07.05.2019 Gjemnes kommune
20.03.2019 Utvendig rehabilitering av Blombakkane 46-50 26.04.2019 Fjell Bustadstifting
19.03.2019 Rehabilitering av vann- og avløpsledninger fra Theodor Hansens vei til Kolbotnvannet 06.05.2019 Oppegård kommune
18.03.2019 Garderobe Rosendal basseng 21.04.2019 Kvinnherad kommune, tekniske tenester
18.03.2019 Tøllefsvei boligfelt 30.04.2019 Alta kommune
18.03.2019 Kjelling trafostasjon - Grunnarbeider 26.04.2019 NORDLANDSNETT AS
18.03.2019 18/4276 Sandane - Slettebøvegen - opparbeiding av teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp 24.04.2019 Karmøy Kommune
15.03.2019 Fv45-Lomeland 03.05.2019 Statens vegvesen
15.03.2019 Asfaltering av kommunale vegar på Radøy 23.04.2019 Radøy kommune
15.03.2019 Brannstasjon Borkenes 26.04.2019 A3 Arkitektkontor AS - Harstad
15.03.2019 Hellaveien - Utblokking 150 VL og strømperenovering 225 AF 23.04.2019 Skedsmo kommune
15.03.2019 Svolvær lufthavn - K-188023 - Utvidelse terminalbygg 24.04.2019 Avinor AS
14.03.2019 Sæbø bhg - trafikksikringstiltak 23.04.2019 Radøy kommune

Legg til

Lagre søk

"Navn på søk" er lagret.

Dine lagrede søk finner du igjen på Min side.

Lukk

Meldingen din ble vellykket sendt!