Ditt søk etter Helse ga 2922 treff

Dine valg

 • Du har søkt: Helse
 • Offentlig sektor  
 • Sykehjem (somatiske)  
 • Alders- og sykehjem (komb.)  
 • Sykehus, poliklinikker og legevakter  
 • Attførings- og rehabiliteringsinstitusjoner  
 • Sykehus (psyk. sykehus, klinikker, poli- og legevakter)  
 • Voksenpsykiatriske poliklinikker  
 • Aldershjem  
 • Organisasjoner, helse  
 • Institusjoner (barne- og ungdomspsykiatri)  
 • Institusjoner for psykisk funksjonshemmede  
 • Trygdekontorer  
 • Dep.avd. (helse-, sos., underv., kirke, kultur, miljø)  
 • Institusjoner for fysisk funksjonshemmede  
 • Annen off. adm. tilkn. helse-, sos., undervisn., kirke m.m.  
 • Sykestuer og fødehjem  
 • Sykehjem (somatiske-/psykiatriske, komb.)  
 • Institusjoner for rusmisbrukere  
 • Pedagogisk-psykologiske tjenestekontorer  

Apalløkka Skole

23 46 62 00 - Tjernv. 12, 0957 Oslo


Læring Gjennom Arbeid

77 79 12 59 - Strandv. 168, 9006 Tromsø


Ellengård Arbeidssenter

37 00 68 88 - Industriv. 1, 4848 Arendal


Bærum Kommunale Arbeidssentre

67 50 88 51 - Blokk D1 Olav Ingstads v. 3, 1351 Rud


Lågen arbeidstjenester

32 73 45 80 - Raumyrv. 24, 3613 Kongsberg


Aremark Skole

48 95 08 62 - 1798 Aremark


Ytre Arna Skole

53 03 74 00 - Bankv. 11, 5265 Ytre Arna


Arna Vidaregåande Skule

55 25 48 00 - Vestliv. 43, 5260 Indre Arna


Arna Helseheim

53 03 97 00 - Utløbakken 4, 5260 Indre Arna


Bøn Sykehjem AS

63 95 13 60 - Bønsbakken 13, 2073 Bøn


Skogli helse- og rehabiliteringssenter AS

61 24 91 00 - Fredrik Colletts v. 13, 2614 Lillehammer


Hagahaugen AS

56 52 06 20 - Hagahaugv. 30, 5705


Landaasen Rehabiliteringssenter AS

61 12 40 00 - Landåsv. 747, 2861 Landåsbygda


Hokksund Rehabiliteringssenter AS

- Loesmov. 79, 3300 Hokksund


Attendo Omsorg As Paulus Sykehjem

23 42 20 20 - Sannerg. 1B, 0557 Oslo


Ringen Rehabiliteringssenter AS

62 33 45 00 - Ringen, 2390 Moelv


Grande Rehabiliteringssenter AS

62 36 25 00 - Bryggev. 83, 2350 Nes På Hedmark


Diakonhjemmet Sykehus AS

22 45 15 00 - Diakonv. 12, 0370 Oslo


Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

23 22 50 00 - Lovisenbergg. 17, 0456 Oslo


Sagenehjemmet AS

23 00 73 00 - Maridalsv. 177c, 0469 Oslo


Selli Rehabiliteringssenter AS

72 83 43 00 - Krokv. 5, 7540 Klæbu


Norlandia Care Norge AS Oppsal Sykehjem

22 78 66 60 - Fjellstuv. 64, 0982 Oslo


Unicare Omsorg AS Hovseterhjemmet

23 43 44 00 - Landingsv. 12, 0767 Oslo


Solstad Bo- Og Omsorgssenter Holding AS

32 16 00 30 - Bønsnesv. 522, 3530 Røyse


Revmatismesykehuset AS

61 27 95 00 - Margrethe Grundtvigs v. 6, 2609 Lillehammer


N.K.S. Kløveråsen AS

75 55 16 10 - JUNKERVN 67, 8010 Bodø


Volvat Medisinske Senter AS

22 95 75 00 - Borgenv. 2A, 0370 Oslo


N.K.S. Østbytunet Behandlingssenter AS

67 92 20 40 - Østbyv. 27, 1472 Fjellhamar


Bakke, Senter For Mestring og Rehabilitering AS

69 17 26 00 - Bakke, 1765 Halden


Tonsåsen Rehabilitering AS

61 12 07 00 - Tonsåsen, 2890 Etnedal


Lagre søk

"Navn på søk" er lagret.

Dine lagrede søk finner du igjen på Min side.

Lukk

Meldingen din ble vellykket sendt!