Ditt søk etter Helse ga 3050 treff

Dine valg

 • Du har søkt: Helse
 • Offentlig sektor  
 • Sykehjem (somatiske)  
 • Alders- og sykehjem (komb.)  
 • Sykehus, poliklinikker og legevakter  
 • Attførings- og rehabiliteringsinstitusjoner  
 • Sykehus (psyk. sykehus, klinikker, poli- og legevakter)  
 • Voksenpsykiatriske poliklinikker  
 • Aldershjem  
 • Organisasjoner, helse  
 • Institusjoner (barne- og ungdomspsykiatri)  
 • Institusjoner for psykisk funksjonshemmede  
 • Trygdekontorer  
 • Dep.avd. (helse-, sos., underv., kirke, kultur, miljø)  
 • Institusjoner for fysisk funksjonshemmede  
 • Annen off. adm. tilkn. helse-, sos., undervisn., kirke m.m.  
 • Sykestuer og fødehjem  
 • Sykehjem (somatiske-/psykiatriske, komb.)  
 • Institusjoner for rusmisbrukere  
 • Pedagogisk-psykologiske tjenestekontorer  

Solstad Bo- Og Omsorgssenter Holding AS

32 16 00 30 - Bønsnesv. 522, 3530 Røyse


Kajalund Sykehjem AS

22 51 01 50 - Sollerudv. 35, 0283 Oslo


Landaasen Rehabiliteringssenter AS

61 12 40 00 - Landåsv. 747, 2861 Landåsbygda


Revmatismesykehuset AS

61 27 95 00 - Margrethe Grundtvigs v. 6, 2609 Lillehammer


N.K.S. Kløveråsen AS

75 55 16 10 - JUNKERVN 67, 8010 Bodø


Volvat Medisinske Senter AS

22 95 75 00 - Borgenv. 2A, 0370 Oslo


N.K.S. Østbytunet Behandlingssenter AS

67 92 20 40 - Østbyv. 27, 1472 Fjellhamar


Ms-Senteret Hakadal AS

67 06 29 00 - Blomsterbakken 33, 1488 Hakadal


Bakke, Senter For Mestring og Rehabilitering AS

69 17 26 00 - Bakke, 1765 Halden


Trollhaugen Seniorsenter AS

32 75 84 27 - Sagv. 30, 3320 Vestfossen


Tonsåsen Rehabilitering AS

61 12 07 00 - Tonsåsen, 2890 Etnedal


Jentespranget AS

53 40 30 30 - Vatnadalsv. 80/82, 5414 Stord


Opptreningssenteret I Finnmark AS

97 60 02 00 - Follumsv. 1, 9510 Alta


Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS

77 66 88 00 - Conrad Holmboes v. 95, 9011 Tromsø


Asak Skole

66 93 25 00 - Branderudv. 91, 2015 Leirsund


Asdal Skole

37 00 66 00 - Ressurssenteret:Lunderød 46, 4824 Bjorbekk


Askvoll Skule

57 73 33 00 - FRAMHALD, 6980 Askvoll


Askvollheimen Institusjon

57 73 45 00 - 6980 Askvoll


Aspøy Korttidsavdeling

70 16 32 60 - Borgundv. 199, 6008 Ålesund


Atlanten Ungdomsskole

71 57 54 00 - Dalabergan 3, 6511 Kristiansund N


Atrå Barne- Og Ungdomsskole

35 08 27 40 - Sandven 1, 3656 Atrå


Audnedal omsorgssenter

38 28 12 90 - 4525 Konsmo


Auglend Skole

51 90 56 00 - Hjalmar Johansens g. 32, 4019 Stavanger


Sør-Aurdal Ungdomsskole

61 34 86 12 - Dalag. 32, 2930 Bagn


Aurdalsheimen

61 35 93 60 - 2910 Aurdal


Sør-Aurdalsheimen

61 34 87 10 - Storebruv. 33, 2930 Bagn


Aure Barne- Og Ungdomsskole

71 64 74 90 - 6690 Aure


Aurland Helsetun

57 63 18 50 - Skjerdalsv. 31, 5745 Aurland


Aurland Barne- Og Ungdomsskule

57 63 18 00 - Skulevegen, 5745 Aurland


Aursmoen Skole

67 20 52 00 - Aurv. 23, 1930 Aurskog


Lagre søk

"Navn på søk" er lagret.

Dine lagrede søk finner du igjen på Min side.

Lukk

Meldingen din ble vellykket sendt!