Viser resultat etter treff i "Leverandører" Registrer bransje


Forsikringstjenester

En god forsikringsordning gir både ledelse og ansatte en trygghet om at de blir ivaretatt økonomisk om noe uforutsett skulle skje. Forsikringstyper deles inn i personforsikring, formuesforsikring og tingsforsikring. Alle arbeidsgivere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Garderobeinnredninger

Garderobeinnredninger omfatter blant annet skap, hyller og ferdig sammensatte innredninger. Flere leverandører kan skreddersy garderobeinnredninger etter kundens ønsker og behov.

Gategods

Gategods omfatter kumlokk, rister, sluk og relaterte produkter. Produktene er som regel laget i støpejern og har lang holdbarhet. Sikkerhet er viktig, og låseanordninger skal sikre at kumlokk sitter på plass og vanskelig åpnes av uvedkommende. Eksisterende gategods kan moderniseres ved å for eksempel installere nye rammer.
Grafiske tjenester

Tilbydere av grafiske tjenester produserer profileringsprodukter av forskjellige typer på oppdrag. Grafikere kan hjelpe organisasjoner og bedrifter med eksempelvis utvikling av ny logo, omslag og profil. Tilbydere av grafiske tjenester jobber ofte i tett samarbeid med organisasjonens markedsavdeling for å sikre en helhetlig og sammenhengende profil.


Gravemaskiner

Gravemaskiner har en rekke bruksområder ved bygge- og anleggsarbeid. Vanligvis har gravemaskinene hydraulisk styring, men visse spesialgravere opereres ved hjelp av wire. Det finnes også minigravere for drenering, gartnerarbeid og andre prosjekt som dukker opp i kommuner med jevne mellomrom.

Produktbrosjyrer