Viser resultat etter treff i "Leverandører" Registrer bransjeKompostanlegg og -utstyr

Resirkuleringsanlegg for organisk avfall kalles kompostanlegg eller komposteringsanlegg. Mengden biologisk avfall har som all annen gjenvinning økt de siste årene, og kompostanlegg er noe som blir mer og mer utbredt i landets kommuner.Kontormaskiner og -utstyr

Gode kontormaskiner kan være med på å øke effektiviteten i organisasjonen betraktelig. Eksempler på kontormaskiner er printere, faksmaskiner og kassesystemer. Multifunksjonsmaskiner kan også være et alternativ for mellomstore og større organisasjoner og bedrifter. Disse maskinene fungerer gjerne som skanner, faksmaskin, kopimaskin og printer.Kontorrekvisita

Kontorrekvisita er betegnelsen på det utstyret som finnes på et vanlig kontor. Eksempler inkluderer post-it, strikker, binders og kulepenner.
Kredittopplysning

Kredittopplysning er å gi informasjon om betalingsevne og kredittverdighet. For å kredittvurdere en person må det foreligge et saklig behov, for eksempel en kredittsituasjon.


Laboratorier

Et laboratorium legger til rette for kontrollert forskning og eksperimentering. Det finnes mange forskjellige type laboratorier. Eksempler på dette er metallurgisk laboratorium, våtlaboratorium og kjemilaboratorium. Laboratorier stiller et høyt krav til sikkerhet, og bør være gjenstand for regelmessige inspeksjoner.
Produktbrosjyrer