Viser resultat etter treff i "Leverandører" Registrer bransje


Batterier

Batterier avgir energi i elektrisk form. Det skilles mellom primærbatterier og sekundærbatterier. Primærbatterier er engangsbatterier, for eksempel litiumbatterier. Litiumbatterier brukes gjerne i alarm- og sikkerhetsutstyr og medisinsk utstyr. Primærbatterier omfatter også brenselceller. Sekundærbatterier er oppladbare, og omfatter blant blyakkumulator som brukes blant annet i elektriske biler.


Bibliotekinnredninger

Bibliotekinnredninger er løsninger, møbler og materiell spesialtilpasset for bibliotek. Her finnes blant annet stoler, sittegrupper, bord og reoler. Noen leverandører tilbyr også innredningstjenester som kan hjelpe til med å finne den rette planløsningen for biblioteket.Billetter og billettmaskiner

Gode billettmaskiner og billettautomater gjør det mulig for utselger å gjøre jobben sin mer effektivt og ved bruk av mindre ressurser. Billettautomater blir mer og mer vanlige i det offentlige, eksempelvis i kinoer og på stoppesteder for offentlig transport. Dette gjør det også lettere for publikum å kjøpe billett.


Produktbrosjyrer