Viser resultat etter treff i "Leverandører" Registrer bransje


Brannslukningsutstyr

Brannslukningsutstyr omfatter de produkter konstruert for å forhindre spredning når det allerede er tilløp til brann. Produkter inkluderer blant annet pulver- og skumapparat, branntepper og slanger.

Catering

Catering er levering av mat til en gruppe mennesker, og omfatter både utkjøring av mat og kantinedrift. Cateringselskaper tilpasser menyen etter oppdragsgivers spesifikasjoner og ønsker.
Data- og IT-konsulenter

Data- og IT-konsulenter gir bedrifter og organisasjoner hvordan de best kan bruke informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi for å oppnå sine mål, og lette det administrative arbeidet. Konsulentene er ofte en del av de daglige beslutningsprosessene.


Datamaskiner og -utstyr

Datamaskiner og relatert utstyr omfatter blant annet PC-er, hardware og servere. Godt og oppdatert datautstyr kan utgjøre en stor forskjell i spørsmål om effektivitet og ressursbruk, og flere leverandører tilbyr å spesialtilpasse datasystemer.

Produktbrosjyrer