Alta

Viser resultat etter treff i "Alta"
Attførings- og rehabiliteringsinstitusjoner

Attførings- og rehabilitetsinstitusjoner har som mål å få folk tilbake i en arbeidssituasjon etter skade eller sykdom. De fleste av disse institusjonene er spesialisert på en viss gruppe lidelser. Mange av attførings- og rehabilitetsinstitusjonene har i tillegg botilbud til sine klienter under rehabiliteringsprosessen.Avløpsanlegg

Avløpsanlegg renser eller transporter kloakk, spillvann og regnvann vekk fra bebodde steder. Eksempler på dette er minirenseanlegg, infiltrasjonsanlegg og sandfilteranlegg.


Batterier

Batterier avgir energi i elektrisk form. Det skilles mellom primærbatterier og sekundærbatterier. Primærbatterier er engangsbatterier, for eksempel litiumbatterier. Litiumbatterier brukes gjerne i alarm- og sikkerhetsutstyr og medisinsk utstyr. Primærbatterier omfatter også brenselceller. Sekundærbatterier er oppladbare, og omfatter blant blyakkumulator som brukes blant annet i elektriske biler.Brannslukningsutstyr

Brannslukningsutstyr omfatter de produkter konstruert for å forhindre spredning når det allerede er tilløp til brann. Produkter inkluderer blant annet pulver- og skumapparat, branntepper og slanger.

Energiomsetning

Energiomsetning finnes i alt fra kraftverk og elektriske overføringsledninger til panelovner, varmepumper og bilmotorer.


Folkehøgskoler IKF

Folkehøgskoler er skoler med allmennutdanning, men har ingen formell eksamen. Folkehøgskolene er internatskoler, og de har valgt å organisere seg i to grener. Folkehøgskolene med kristent verdigrunnlag er tilknyttet Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF).


Kommuner

Kommuner er Norges laveste administrative og folkevalgte nivå. Kommunens ansvarsområder inkluderer basisoppgaver som helsetjenester, skole og barnehager. Alle norske kommuner er en del av en fylkeskommune. Det er i Norge 430 kommuner, og størst er Oslo.