Askim

Viser resultat etter treff i "Askim"

Attførings- og rehabiliteringsinstitusjoner

Attførings- og rehabilitetsinstitusjoner har som mål å få folk tilbake i en arbeidssituasjon etter skade eller sykdom. De fleste av disse institusjonene er spesialisert på en viss gruppe lidelser. Mange av attførings- og rehabilitetsinstitusjonene har i tillegg botilbud til sine klienter under rehabiliteringsprosessen.Avløpsanlegg

Avløpsanlegg renser eller transporter kloakk, spillvann og regnvann vekk fra bebodde steder. Eksempler på dette er minirenseanlegg, infiltrasjonsanlegg og sandfilteranlegg.
Grafiske tjenester

Tilbydere av grafiske tjenester produserer profileringsprodukter av forskjellige typer på oppdrag. Grafikere kan hjelpe organisasjoner og bedrifter med eksempelvis utvikling av ny logo, omslag og profil. Tilbydere av grafiske tjenester jobber ofte i tett samarbeid med organisasjonens markedsavdeling for å sikre en helhetlig og sammenhengende profil.


Kommuner

Kommuner er Norges laveste administrative og folkevalgte nivå. Kommunens ansvarsområder inkluderer basisoppgaver som helsetjenester, skole og barnehager. Alle norske kommuner er en del av en fylkeskommune. Det er i Norge 430 kommuner, og størst er Oslo.Renovasjon

Renovasjon er betegnelsen på prosessen fra innsamling av avfall til behandlingen av den. Herunder ligger også transport. Det er kommunens ansvar å sørge for innsamling av forbruksavfall.Skoler (grunnskoler), kommunale

Grunnskolen betegner den 10-årige obligatoriske skolegangen i Norge. Grunnskolen omfatter både barneskolen og ungdomsskolen. Grunnskolen bygger på et prinsipp om en likeverdig og tilpasset opplæring. Alle barn som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring.


Sykehjem (somatiske)

Et sykehjem er en institusjon for de med større behov for omsorg enn det som kan opprettholdes av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Somatiske sykehjem omfatter pleie av pasienter som ikke klarer det på egen hånd.


Sykehus, poliklinikker og legevakter

Sykehus er institusjoner som yter medisinsk hjelp. Alle offentlige sykehus i Norge er eid av staten. Det er i Norge fire regionale helseforetak: Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Psykiatriske sykehus er spesialisert på psykiske lidelser.