Asker

Viser resultat etter treff i "Asker"Avløpsanlegg

Avløpsanlegg renser eller transporter kloakk, spillvann og regnvann vekk fra bebodde steder. Eksempler på dette er minirenseanlegg, infiltrasjonsanlegg og sandfilteranlegg.

Catering

Catering er levering av mat til en gruppe mennesker, og omfatter både utkjøring av mat og kantinedrift. Cateringselskaper tilpasser menyen etter oppdragsgivers spesifikasjoner og ønsker.


Data- og IT-konsulenter

Data- og IT-konsulenter gir bedrifter og organisasjoner hvordan de best kan bruke informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi for å oppnå sine mål, og lette det administrative arbeidet. Konsulentene er ofte en del av de daglige beslutningsprosessene.
Datamaskiner og -utstyr

Datamaskiner og relatert utstyr omfatter blant annet PC-er, hardware og servere. Godt og oppdatert datautstyr kan utgjøre en stor forskjell i spørsmål om effektivitet og ressursbruk, og flere leverandører tilbyr å spesialtilpasse datasystemer.