Aurskog-Høland

Viser resultat etter treff i "Aurskog-Høland"

Avløpsanlegg

Avløpsanlegg renser eller transporter kloakk, spillvann og regnvann vekk fra bebodde steder. Eksempler på dette er minirenseanlegg, infiltrasjonsanlegg og sandfilteranlegg.

Energiomsetning

Energiomsetning finnes i alt fra kraftverk og elektriske overføringsledninger til panelovner, varmepumper og bilmotorer.
Kommuner

Kommuner er Norges laveste administrative og folkevalgte nivå. Kommunens ansvarsområder inkluderer basisoppgaver som helsetjenester, skole og barnehager. Alle norske kommuner er en del av en fylkeskommune. Det er i Norge 430 kommuner, og størst er Oslo.Kompostanlegg og -utstyr

Resirkuleringsanlegg for organisk avfall kalles kompostanlegg eller komposteringsanlegg. Mengden biologisk avfall har som all annen gjenvinning økt de siste årene, og kompostanlegg er noe som blir mer og mer utbredt i landets kommuner.


Skoler (grunnskoler), kommunale

Grunnskolen betegner den 10-årige obligatoriske skolegangen i Norge. Grunnskolen omfatter både barneskolen og ungdomsskolen. Grunnskolen bygger på et prinsipp om en likeverdig og tilpasset opplæring. Alle barn som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring.


Slambehandling

Slambehandling gjøres i henhold til offentlig forskrift. En stor del av slammets nyttestoffer kan resirkuleres, og brukes som energikilde. Et annet bruksområde for nyttestoffene er gjødsling. Før dette skjer må slammet hygieniseres. Avløpsslam kan behandles på flere måter. Vanlige metoder inkluderer blant annet bruk av kalk og slamfortykning for å oppnå høyere innhold av tørrstoffer.Sykehjem (somatiske)

Et sykehjem er en institusjon for de med større behov for omsorg enn det som kan opprettholdes av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Somatiske sykehjem omfatter pleie av pasienter som ikke klarer det på egen hånd.Videregående skoler, fylkeskommunale

Videregående skoler bygger videre på grunnskolen i Norge. All ungdom i den aktuelle aldersgruppen har rett til tre års videregående utdanning. Den videregående utdanningen fører fram til yrkeskompetanse eller studiekompetanse.