Bamble

Viser resultat etter treff i "Bamble"Avløpsanlegg

Avløpsanlegg renser eller transporter kloakk, spillvann og regnvann vekk fra bebodde steder. Eksempler på dette er minirenseanlegg, infiltrasjonsanlegg og sandfilteranlegg.
Brannslukningsutstyr

Brannslukningsutstyr omfatter de produkter konstruert for å forhindre spredning når det allerede er tilløp til brann. Produkter inkluderer blant annet pulver- og skumapparat, branntepper og slanger.
Kommuner

Kommuner er Norges laveste administrative og folkevalgte nivå. Kommunens ansvarsområder inkluderer basisoppgaver som helsetjenester, skole og barnehager. Alle norske kommuner er en del av en fylkeskommune. Det er i Norge 430 kommuner, og størst er Oslo.