Drangedal

Drangedal kommune ligger i Telemark fylke. Kommunen har om lag 4000 innbyggere og et areal på 1062 km2. Sentralt i kommunen ligger innsjøen Toke.

Hovedsakelig består kommunens næringer av jordbruk og skogbruk. Drangedal er fylkets skogsbygd. I tillegg er flere sysselsatt innenfor småindustri og turisme.

Gautefall er et vintersportssted som ligger vest i kommunen. Hit kommer tilreisende fra Telemark og Sørlandet om vinteren. Rundt innsjøen Toke er det mange strender og badesteder om sommeren.

Drangedals kommunesenter Prestestranda. Kommunen består av bygdene Tørdal og Drangedal.                

Viser resultat etter treff i "Drangedal"


Energiomsetning

Energiomsetning finnes i alt fra kraftverk og elektriske overføringsledninger til panelovner, varmepumper og bilmotorer.
Kommuner

Kommuner er Norges laveste administrative og folkevalgte nivå. Kommunens ansvarsområder inkluderer basisoppgaver som helsetjenester, skole og barnehager. Alle norske kommuner er en del av en fylkeskommune. Det er i Norge 430 kommuner, og størst er Oslo.Skoler (grunnskoler), kommunale

Grunnskolen betegner den 10-årige obligatoriske skolegangen i Norge. Grunnskolen omfatter både barneskolen og ungdomsskolen. Grunnskolen bygger på et prinsipp om en likeverdig og tilpasset opplæring. Alle barn som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring.Sykehjem (somatiske)

Et sykehjem er en institusjon for de med større behov for omsorg enn det som kan opprettholdes av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Somatiske sykehjem omfatter pleie av pasienter som ikke klarer det på egen hånd.