Viser resultat etter treff i "Bø"


Elektromotorer

Elektromotorer finnes i alt fra industrivifter og husholdningsapparater til pumper og elbiler. Motoren bruker elektrisk strøm til å skape bevegelse, enten ved hjelp av batterier eller strømuttak.
Kommuner

Kommuner er Norges laveste administrative og folkevalgte nivå. Kommunens ansvarsområder inkluderer basisoppgaver som helsetjenester, skole og barnehager. Alle norske kommuner er en del av en fylkeskommune. Det er i Norge 430 kommuner, og størst er Oslo.

Skoler (grunnskoler), kommunale

Grunnskolen betegner den 10-årige obligatoriske skolegangen i Norge. Grunnskolen omfatter både barneskolen og ungdomsskolen. Grunnskolen bygger på et prinsipp om en likeverdig og tilpasset opplæring. Alle barn som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring.