Arendal

Viser resultat etter treff i "Arendal"


Attførings- og rehabiliteringsinstitusjoner

Attførings- og rehabilitetsinstitusjoner har som mål å få folk tilbake i en arbeidssituasjon etter skade eller sykdom. De fleste av disse institusjonene er spesialisert på en viss gruppe lidelser. Mange av attførings- og rehabilitetsinstitusjonene har i tillegg botilbud til sine klienter under rehabiliteringsprosessen.


Data- og IT-konsulenter

Data- og IT-konsulenter gir bedrifter og organisasjoner hvordan de best kan bruke informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi for å oppnå sine mål, og lette det administrative arbeidet. Konsulentene er ofte en del av de daglige beslutningsprosessene.


Datamaskiner og -utstyr

Datamaskiner og relatert utstyr omfatter blant annet PC-er, hardware og servere. Godt og oppdatert datautstyr kan utgjøre en stor forskjell i spørsmål om effektivitet og ressursbruk, og flere leverandører tilbyr å spesialtilpasse datasystemer.


Folkehøgskoler IKF

Folkehøgskoler er skoler med allmennutdanning, men har ingen formell eksamen. Folkehøgskolene er internatskoler, og de har valgt å organisere seg i to grener. Folkehøgskolene med kristent verdigrunnlag er tilknyttet Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF).Fylkesbiblioteker

Hvert fylke har et fylkesbibliotek og eies og drives av fylkeskommunen. Fylkesbibliotekets lovpålagte oppgaver er å ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket og organisere det lokale lånesamarbeidet. Fylkesbibliotekene yter også bibliotekfaglig veiledning og assistanse til folke- og skolebibliotekene i fylket.


Fylkeskommuner (administrasjon)

En fylkeskommune er en folkestyrt etat som oppfattes som en enhet for regionalt selvstyre. Representanter i fylkestinget velges direkte av fylkes innbyggere ved kommune- og fylkestingvalg. Alle fylker bortsett fra Oslo er en fylkeskommune.

Kommuner

Kommuner er Norges laveste administrative og folkevalgte nivå. Kommunens ansvarsområder inkluderer basisoppgaver som helsetjenester, skole og barnehager. Alle norske kommuner er en del av en fylkeskommune. Det er i Norge 430 kommuner, og størst er Oslo.